registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 26 สิงหาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 26 เดือน สิงหาคม 2562

การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชาญฉลาดสำหรับผู้สูงอายุไทย: รูปแบบการบูรณาการสำหรับสังคมผู้สูงอายุ”
สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการบรรยาย · ละลายพฤติกรรม ICE BREAK · ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย) · ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด” · เทคนิคก
หลักสูตรนี้เก็บชั่วโมง CPD วิชาอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง - สอนการประยุกต์ใช้ MS.Excel ในการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบทุจริต
ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง และเชื่อมั่นต่อการทำงานด้านการขายของตนเอง
ลงมือจริง ทำจริงได้รับระบบเทรดกลับบ้าน เตรียม Notebook พร้อมใช้ตลอดการ Workshop
ระยะเวลาการอบรม 7 วัน เวลา 9.00-16.00 น ได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฎิบัติผลิตภัณฑ์เกือบ 50 ผลิตภัณฑ์
Personality Type รู้จักรูปร่างของคุณ จุดเด่นที่ควรเน้น แต่งอย่างไรให้ดูแพง พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว การจัดทำแบบ ภ.พ. 10 วิธีการจัดทำรายงานการจัดคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
ราคาพิเศษ ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที ฟรี อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมเอกสารการบรรยาย

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 26 สิงหาคม 2562