หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)

จำนวนคนดู 6009 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 29 สิงหาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 15 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ที่มาของหลักสูตร

กระบวนการทางการขาย สิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า การสร้าง Customer Value ของลูกค้า หรือ เทคนิคการเปิดการขาย การเตรียมความพร้อมก่อนพบลูกค้า การวิเคราะห์ และเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อค้นหาความต้องการ การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้ง รวมทั้งการปิดการขาย สิ่งต่างๆที่กล่าวมา เป็นกระบวนการทางการขายที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องกัน จึงทำให้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ ถ้าขาด ก็จะทำให้กระบวนการทางการขายนั้น ไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ประสบความสำเร็จในการขาย แต่มีอยู่ กระบวนการหนึ่งที่มีความจำเป็น และจะทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการของความเข้าใจ การฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะโดยเฉพาะเรื่อง การเจรจาต่อรองการขายแบบมืออาชีพ การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาในที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองการขายแบบมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

หัวข้ออบรมสัมมนา

09.00 – 12.00 น.

1)แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ทางการขาย

2)Workshop : Sale Negotiation Problem

3)แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ

4)กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)

5)ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา

6)ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)

7)สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม

8)การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา

9)Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา


13.00 – 16.30 น.

10) การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา

11) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง

12) Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง

13) การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ

14) ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา

15) ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ

16) Workshop --> Sale Negotiation Solution

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน
สถานที่จัดงาน
โรงแรม Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน

พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์ (ปุ้ย)
เบอร์โทรศัพท์ :097-923-6177

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การเจรจา, การเจรจาต่อรอง, Negotiation, Professional, อย่างมืออาชีพ, Skill
ไขอัจฉริยะทักษะการพูด รุ่นที่ 3
4,900บาท
1. การสร้างความมั่นใจในการพูด > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงอุปสรรค์เบื้องต้นของการพูดต่อที่ชุมนุมชน และการแก้ไข > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการปรากฏตัวต่อกลุ่มผู้ฟังด้วยความเชื่อมั่น 2. วิธีพูดแบบมืออาชีพ > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบร
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
3,900บาท
ในโลกธุรกิจนั้น คุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณต่อรองชนะ ถ้าคุณไม่ต่อรองคุณก็ไม่มีทางได้ แม้ว่า...สิ่งนั้นมันเป็นสิทธิที่คุณควรจะได้ก็ตาม
หลักสูตร Tips for Writing English Email
2900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ส.ค. 61 พิเศษสุด!! Special Promotion เพียงท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ฝึกพูดให้ดี เพื่อมีสไตล์เป็นของตัวเอง รุ่น 2
4900บาท
หลักสูตรฝึกการพูดแนวใหม่ ที่เน้นพัฒนาการพูดให้ดีขึ้น โดยไม่ละทิ้งความเป็นตัวตนของคุณ
จัดอบรม หลักสูตร Convincing
6800บาท
คล็ดลับ!! การโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จ ด้วยเทคนิคเชิงจิตวิทยาและศิลปะการพูด
การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ)
3900บาท
สามารถวิเคราะห์ปัญหาเมื่อต้องสนทนากับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์ สามารถเลือกใช้เทคนิคภาษาอังกฤษแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการสนทนา
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
6800บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
อบรมการพูด เทคนิคการพูดในที่ชุมชน : Public Speaking Technique
7000บาท
อบรมการพูด คอร์ส เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่น
เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยที่น่