การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง

จำนวนคนดู 3596 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ KPIs

 หลักในการเขียน KPI

         ขั้นตอนการกำหนด KPIs ของตำแหน่งงาน

         วิธีการเขียน KPIs หลัก และตัวชี้วัดย่อย

         ลักษณะของ KPI ที่ดี

 การกำหนด KPI ให้สอดคล้องในระดับรายบุคคล และหน่วยงาน

    การกำหนด Key Competencies

         เทคนิคการจัดทำ Competencies ขององค์กร

         ขั้นตอนการหา Key Competencies ของตำแหน่งงาน

         การจัด Key Competencies เพื่อรองรับ KPIs

 การใช้ประโยชน์ KPI ในการปฏิบัติงานและการทำธุรกิจ

 การนำ KPIs ไปใช้ในการประเมินผลงาน และใช้ประโยชน์ในงาน HRD. และ HRM.


วิทยากร

วัลภา วงศาโรจน์

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

ประสบการณ์โดยตรงด้าน HR มามากกว่า 20 ปี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: HR, KPI