สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 1329 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล


การสัมภาษณ์เพื่อ

 recruit คนใหม่

 การปรับตำแหน่ง / เลื่อนตำแหน่ง

 การสืบสวน สอบสวนหัวข้ออบรมสัมมนา

 วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์

 การสัมภาษณ์คืออะไร

 สัมภาษณ์ไปทำไม

 หลักการสัมภาษณ์ที่ดี

     หลักในการตั้งคำถาม

 ข้อปฏิบัติของกรรมการสัมภาษณ์

 วิธีการสรุปผลการสัมภาษณ์

 การนำการสัมภาษณ์ไปใช้ในการบริหารบุคลากร


Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
Forex เปลี่ยนเงินเล็ก เป็นเงินล้าน

เทคนิคเทรด Forex อย่างเซียน สร้างกำไรในพริบตา ด้วย Dashboard Magic Money by JIB  ที่คิด...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

วัลภา วงศาโรจน์

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

ประสบการณ์โดยตรงด้าน HR มามากกว่า 20 ปี

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: interview, ็HR, สัมภาษณ์
EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
3500บาท
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
3900บาท
ปัจจุบันการทำงานที่เน้นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการประชุมเพื่อเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง
3800บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้อ
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
3900บาท
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ
Signature Analysis for Selection Technique
3900บาท
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น Signature Analysis for Selection Technique
เจาะลึก...การบริหารงานบุคคล - ที่รู้ลึก - รู้จริง – นำไปปฏิบัติได้จริง
3900บาท
เพื่อให้ผู้บริหาร หรือ HR. ได้ปฏิบัติตน- มีจิตวิทยา - มีจรรยาบรรณในการดำรงตน ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือวิชาชีพของตน