สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (Effective Time Management for Excellence)

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (Effective Time Management for Excellence)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
“จัดการเวลาที่มีให้สอดประสานกับงานประจำวันอย่างมืออาชีพ”

หลักการ/แนวความคิด

1. การที่จะให้งานแต่ละชิ้นมีผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพ หนึ่งในความสำเร็จ คือการนำเรื่องของเวลาเข้ามาบริหารจัดการ งานประจำวันที่หลากหลาย ทั้งที่มีระดับความสำคัญน้อยไปจนถึงมาก จำเป็นที่จะต้องใช้การบริหารเวลาเข้ามาสอดประสานควบคุมเสมอ

2. การบริหารเวลาจะช่วยให้แต่ละงานมีการจัดระเบียบความคิด การวางแผน การเรียงลำดับเรื่องของเวลาให้สอดรับกับงานที่มีหลายระดับ รู้วิธีการวางโครงร่างของชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายทั้งระบบ ด้วยการใช้การบริหารเวลาเข้าช่วยวางไทม์ไลน์ของงานทั้งระบบ

3. หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาและงานประจำวัน จะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารในเรื่องของเวลา และการบริหารงานประจำวันที่ได้รับมอบหมาย ทั้งยังช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพด้วยการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของเวลากับการบริหารจัดการ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และวางแผนบริหารเวลา

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ให้สอดรับกับเนื้องาน

วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. เวลากับงาน – งานกับเวลา

2. การบริหารเวลา

3. บริหารการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

4. การลดความสูญเสีย

5. เรียนรู้วงจรของงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

6. คัดแยกลำดับความสำคัญของแต่ละงาน

7. ควบคุมความสำคัญของงานด้วยเวลา

8. วิเคราะห์เวลาในรูปแบบของไทม์ไลน์

9. การวางแผนงานด้วยไทม์ไลน์

10. เคล็ดลับความสำเร็จด้วยการบริหารเวลา

11. การบริหารงานประจำวัน

12. กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

13. Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

14. สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม

15. ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)

1. การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์

2. เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา

3. ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร

1. Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)

2. Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)

3. Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

วิทยากร
อาจารย์ไพรัช วนัสดบีไพศาล
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,600.00 บาท ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ม.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน

พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์ (ปุ้ย)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0979236177

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (Effective Time Management for Excellence)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่สุดของการ "รู้จักตัวเองและศักยภาพของตนเองจากพหุปัญญาทั้ง 10 ด้าน" เพื่อเลือกสายการเรียน เลือกอาชีพการงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ฟรี สแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว และวิเคราะห์ศักยภาพด้านที่เด่นและด้อย
3500บาท
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
3500บาท
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไข
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ร.๙)
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีส่วนสำคัญ (Key Man) ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะการ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อ อบรม ให้บุคคลทั่วไปมีความรู้งานขายออนไลน์ อย่างมีผลลัพธ์ ใน Work shop
3900บาท
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง