อบรมหลักสูตร การดูแลภาพลักษณ์ และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษา และ First Jobbers ( Personality development for Career path )

รหัสหลักสูตร: 65804

จำนวนคนดู 3203 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมหลักสูตร การดูแลภาพลักษณ์ และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษา และ First Jobbers ( Personality development for Career path )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          การเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีจากภายใน และมีการแสดงออกที่น่าประทับใจ การนำเสนอที่ดี และมีการสื่อสารตรงจุด คือ บุคลากรที่ทุกองค์กรมีความต้องการ เรียกได้ว่าเป็นผู้มีทักษะทางสังคม (Soft Skills) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Skills set ที่ทุกสาขาธุรกิจในโลกเทคโนโลยีเช่นปัจจุบันนี้ตามหา การสมัครเข้าทำงาน และการเข้าสังคมใหม่ๆ จึงต้องเรียนรู้การดูแลภาพลักษณ์ และพัฒนาบุคลิกภาพ ที่แสดงถึงการเป็นบุคคลที่ดูน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Personal Effectiveness) ที่ประกอบด้วยทักษะการแต่งกายตามมาตรฐานสากล การดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์ และทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) เทคนิคการนำเสนอที่ดีทั้งการพูดและภาษากาย การมีทักษะการเข้าใจ อ่านใจหัวหน้างาน ผู้ร่วมงาน หรือคณะกรรมการสัมภาษณ์งาน จึงเป็นเทคนิคที่ส่งผลให้การเริ่มต้นการทำงานสำหรับนักเรียนนักศึกษา และ First Jobbers ได้เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในฐานะ Professional ได้อย่างน่าประทับใจและเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทุกสายอาชีพต่อไป


สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. ผู้เรียนเข้าใจบุคลิกภาพเดิมแท้ของตนเอง เพื่อทราบทิศทางพัฒนาส่วนบุคคล
 2. ผู้เรียนมีแรงผลักดันในการพัฒนาบุคลิกภาพของตน และทราบว่าตนเองพัฒนาได้
 3. ผู้เรียนมีบุคลิกภาพทางกายที่ดีขึ้น เคลื่อนไหวสวยงาม เหมาะสมกับมาตรฐานสากล
 4. ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวด้านภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ การแสดงออกเพื่อการสัมภาษณ์งานที่น่าประทับใจ
 5. ผู้เรียนสามารถใช้สีหน้า แววตา น้ำเสียง ที่น่าเชื่อถือ เป็นมิตร และนำเสนอตัวเองเป็น
 6. ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษากายที่ดีในเชิงจิตวิทยาในการสื่อสาร
 7. ผู้เรียนสามารถสร้างความมั่นใจ ลดความประหม่าในการสัมภาษณ์งานได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

    1. บุคลิกภาพใหม่สร้างเองได้ (Create your Personality)

             a. เข้าใจการเกิดขึ้นของบุคลิกภาพ และการสร้างบุคลิกภาพใหม่ที่น่าประทับใจ

    2. การค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง (Self – understanding)

            a. การเรียนรู้เเละฝึกฝนการทำความรู้จักตนเอง ทั้งอุปนิสัยส่วนตัวและความต้องการที่อาจกลายเป็นเครื่องมือที่ดีและอุปสรรค์ในการทำงานและค้นพบแนวทางการพัฒนาตนเอง

    3. ด้วยเทคนิคการสร้างสัมพันธ์และสานสัมพันธภาพ (Self-Motivation in work Place)

            a. ฝึกฝนการเทคนิคการสร้างสัมพันธ์และสานสัมพันธ์กับบุคลใหม่ ๆ

    4. รู้จักและเข้าใจประเภทของคนในโลกของการทำงาน (Human skills)

            a. เรียนรู้คาแรคเตอร์ของเจ้านาย หรือเพื่อนร่วมงานทั้ง 6 แบบด้วยทฤษฎีเชิงจิตวิทยา

    5. การสื่อสาร และการนำเสนอ (Communication & Presentation)

            a. เรียนรู้ ค้นหา และเข้าใจลักษณะการทำงาน ความต้องการ และลักษณะการสื่อสารของตนเอง

            b. ค้นหาจุดชนะใจและจุดพึงระวัง สิ่งที่ควรทำ ควรเลี่ยงเบื่องต้นสำหรับการสื่อสารกับบุคลลประเภทต่าง ๆ

            c. การใช้ภาษาพูด (Non-verbal) และภาษากาย (Non-verbal) ภาษากายในเชิงจิตวิทยา เพื่อการอ่านคนและแสดงออกที่น่าประทับใจ (Group workshop)

            d. แก้ไขปัญหาการสื่อสาร การแสดงอออก บุคลิกภาพต่างๆ ที่ทำให้ ดูเด็ก ดูขาดความน่าเชื่อถือไม่เป็นมิตรหรือไม่ เพราะอะไร

            e. ฝึกฝนการใช้น้ำเสียง ระดับเสียง ที่ดูน่าเชื่อถือ อ่อนน้อม เป็นมิตร และมั่นใจ (Group workshop)

    6. การดูแลภาพลักษณ์และการแต่งกาย (Brand Image & Grooming)

            a. การวิเคราะห์ โครงหน้า สีผิว เพื่อเรียนรู้ STYLE การแต่งหน้า การเลือกทรงผมที่เป็นสากลและเหมาะสมกับตำแหน่งงานผสมผสานกับความเหมาะสมของBrandingที่แต่ละองค์กรต้องการ

            b. เรียนรู้ STYLE การแต่งกายต่างๆ ตามมาตรฐานสากล การเลือกสี เลือกสูท

            c. เรียนรู้หลักการใช้สีสัน ที่ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกของผู้พบเห็น และหลักการวิเคราะห์ Branding เบื้องต้นเพื่อการเข้าทำงาน และการสมัครงาน

    7. การดูแลบุคลิกภาพ ท่วงท่าและการเคลื่อนไหว (Personality & Movement)

            a. การยืนอย่างถูกวิธี การถ่ายน้ำหนัก การยืนรอ ยืนถ่ายภาพที่ดีต่อสรีระเเละสวยงาม (Group workshop)

            b. การทักทาย การไหว้

            c. การนั่งที่สวยงาม ถูกต้องตามหลักสากล เพื่อความสะดวกสบายเเละสวยงามในการถ่ายภาพ หรือเข้าพบบุคคลเพื่อการสัมภาษณ์งาน มีมาตรฐาน และไม่เสี่ยงต่อการเป็น Office syndrome

(Group Workshop)


ลักษณะการเรียนรู้

 • Edutainment ที่สนุกสนาน
 • บรรยาย ด้วยรูปแบบ Adult learning style
 • Workshop / Roleplay /Sharing /Consulting/ Support
 • ใช้แบบประเมิน แบบทดสอบ เครื่องมือทางจิตสังคม และจิตวิทยา

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- นักศึกษา เพื่อการสมัครงาน และ first jobbers

- องค์กรที่ต้องการเพิ่มเครื่องมือในการทำงานให้แก่พนักงานให้มีความน่าประทับใจ มีความเชี่ยวชาญ.

  ด้านมารยาททางสังคม สามารถพูดคุย เจรจา พบปะผู้คนได้ดีมากยิ่งขึ้น

- องค์กรที่ต้องการเพิ่มความสามารถทางสังคม การบริการ การสื่อสารแบรนด์แก่พนักงาน

- องค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกายแก่พนักงาน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร การดูแลภาพลักษณ์ และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษา และ First Jobbers ( Personality development for Career path )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การดูแลภาพลักษณ์, อบรม พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน, อบรม บุคลิกภาพ, อบรม First Jobbers, อบรม พนักงานใหม่, อบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้