งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8

จำนวนคนดู 113 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 2 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08:30 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 75 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 3 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08:30 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 76 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 9 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08:30 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 82 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 10 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08:30 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 83 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มี

การใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนต่าง ๆ โดยมีปัจจัยอยู่หลายประการ การไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดอาจทำให้ขาดแนวทางในการดูแลบำรุงรักษา หรือในบางครั้งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวัสดุหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมทั้งในแง่ของความปลอดภัยและความประหยัด ทั้งนี้ในปัจจุบันเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงโครงสร้างมีความหลากหลาย การพิจารณาเลือกใช้ ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ

เพื่อให้วิศวกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกันในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุและวิธีการบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

หัวข้ออบรมสัมมนา
โครงการอบรมงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8 วันที่ 2-3,9-10 พฤศจิกายน 2561
วิทยากร
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลาหัวข้อผู้บรรยาย

9:00 – 10:30ความสำคัญและหลักการเบื้องต้นในการตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมรศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

10:45 – 12:15การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่แตกร้าว เกิดสนิม มีปัญหารั่วซึม และปัญหาอื่นๆคุณชัยสวัสดิ์ ศรีรัตนรัฐ

13:15 – 14:45การตรวจสอบโครงสร้างด้วยตาเปล่าและเกณฑ์การประเมินระดับความเสียหายดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

15:00 – 16:30การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDTs) และการเจาะเก็บตัวอย่างทดสอบดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลาหัวข้อผู้บรรยาย

9:00 – 10:30เทคนิคและวิธีการทดสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหน้างานคุณณัฐมนต์ กัมปนานนท์

10:45 – 12:15การทดสอบสมบัติความคงทนและการวิเคราะห์กลไกความเสียหายด้วยวิธีทางเคมีผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวาณิช 

13:15 – 14:45การทดสอบโครงสร้างภายใต้น้ำหนักบรรทุกดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย

15:00 – 16:30การประเมินระดับความเสียหายและอายุการใช้งานของโครงสร้างที่เกิดความเสียหายรูปแบบต่างๆศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลาหัวข้อผู้บรรยาย

9:00 – 10:30วัสดุสำหรับการบำรุงรักษาซ่อมแซมคุณรัฐพร ระนองธานี

10:45 – 12:15ความเสียหายและการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากสาเหตุต่างๆ รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

13:15 – 14:45การตรวจสอบและแก้ไขการทรุดตัวของโครงสร้างคุณธเนศ วีระศิริ

15:00 – 16:30การเสริมกำลังโครงสร้างด้วย Fiber Reinforced Plastics (FRP)คุณธรรมชาติ กุลประภา

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลาหัวข้อผู้บรรยาย

9:00 – 10:30พื้นฐานการออกแบบเสริมกำลังและตัวอย่างการคำนวณดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์

10:45 – 12:15การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างหลังการซ่อมแซมศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

13:15 – 14:45ทฤษฏีการป้องกันการเป็นสนิมของเหล็กเสริมด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ

15:00 – 16:30ตัวอย่างการวางแผนบำรุงรักษาโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ


สถานที่จัดงาน
อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 3 เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 8,400.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอุมาพร, คุณณปภัช
เบอร์โทรศัพท์ :0863744237

หากท่านต้องการสมัคร งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


อยากเป็นนักเขียน-อยากเขียนให้เป็น รุ่น1(Writer/ Writing 1)
1550บาท
เป็นลักษณะการสอนทฤษฎีกึ่งปฏิบัติ WORKSHOP พื้นฐานการเขียนเบื้องต้น จุดเริ่มต้น และลำดับกระบวนการเขียน การใช้ภาษา ค้นหาความสามารถ/ความถนัดรายบุคคล การสร้างจินตนาการงานเขียนให้น่าสนใจ เทคนิคเฉพาะตัวและตัวช่วยสร้างงานเขียน
หลักสูตรการประกอบอาหารไทย 162 ชั่วโมง
51900บาท
ท่านจะได้เรียนรู้การประกอบอาหารคาวหวานกว่า 60 เมนู การแกะสลักผัก-ผลไม้รวมถึงการวางแผน คำนวณต้นทุนอาหารอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นพ่อครัวระดับมืออาชีพ บุคคลทั่วไป สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ หรือทำงานในต่างประเทศ
สัมมนาฟรี ! หัวข้อ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานสัมมนาที่จะทำให้ท่าน ทราบถึงหลักการพื้นฐานของระบบป้องกันอัคคีภัย กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และสามารถนำความรู้และวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน NFPA ไปประเมิณความถูกต้องของระบบที่ปฏิบัติงานอยู่ได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมsการขยายพันธุ์ทุเรียนด้วยวิธีการเสียบยอด จำนวน ๓ รุ่น
VIP COURSE เลือกเรียนได้ตามใจลูกค้า
30000บาท
เลือกเรียนเครื่องสำอางค์ได้ 5 สูตรหรือตามตกลงเงื่อนไขของลูกค้า สอนแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ไม่เกิน 2 ท่าน ใน 5 สูตรสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนครีมสบู่แชมพูครีมนวดเซรั่มหรือเครื่องสำอางอื่นๆที่ลูกค้าต้องการจะเรียน สอนลึกทุกหลักสูตรโดยอาจารย์ชำนา
The Best Lipstick Trends ลิปสติก
5500บาท
1.Matte Liquid Lip ลิปแมทแบบจุ่มกันน้ำ 2.Flower jelly lips ลิปแท่งใสเจลลี่ 3.Metallic Liquid Lip ลิปแมทแบบจุ่มสี Metallic กันน้ำ 4.Matte Lipstick lip ลิปแท่งแมทกันน้ำ 5.Lip Matte Palettes ลิปจุ่มแมท6.Lip oil gel ลิปกลอสสีวาวแบบจุ่ม
ทำสบู่ก้อนสมุนไพร สบู่เหลวธรรมชาติ การคำนวณสูตรสบู่ การทำเบสกลีเซอรีนเอง
5000บาท
1.การคำนวนสูตรสบู่ คุณสมบัติขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของสบู่ 2.เรียนรู้สมุนไพรที่นิยมนำมาทำสบู่เพื่อลดปัญหา สิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ รอยเหี่ยวย่น ฯลฯ 3.เทคนิคการผสมสมุนไพรและสารสกัดลงในสบู่ 4.เทคนิคการทำสบู่เหลวใสจากธรรมชาติ 100 %แบบไม่ใช้ SLS
ทำสบู่ก้อนสมุนไพร สบู่เหลวธรรมชาติ การคำนวณสูตรสบู่ การทำเบสกลีเซอรีนเอง
5000บาท
1.การคำนวนสูตรสบู่ คุณสมบัติขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของสบู่ 2.เรียนรู้สมุนไพรที่นิยมนำมาทำสบู่เพื่อลดปัญหา สิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ รอยเหี่ยวย่น ฯลฯ 3.เทคนิคการผสมสมุนไพรและสารสกัดลงในสบู่ (ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนเข้าใจและทำเองเป็น)
Sun screen and water proof sun block กันแดด
5500บาท
ผลิตภัณฑ์ที่จะได้เรียนทำคือ 1.กันแดดรองพื้นเนื้อแบบบางเบา 2.กันแดดสูตรน้ำบรรจุเป็นสเปรย์ได้ 3.กันแดดซิลิโคนเนื้อมูส 4.โลชั่นกันแดดขั้นเทพ (Body Lotion Sun Screen) 5.กันแดดเนื้อเจล (Sun Screen Gel) 6.กันแดดชนิดแท่ง (Sun Block Pigmented Stick)