สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8

จำนวนคนดู 415 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มี

การใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนต่าง ๆ โดยมีปัจจัยอยู่หลายประการ การไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดอาจทำให้ขาดแนวทางในการดูแลบำรุงรักษา หรือในบางครั้งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวัสดุหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมทั้งในแง่ของความปลอดภัยและความประหยัด ทั้งนี้ในปัจจุบันเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงโครงสร้างมีความหลากหลาย การพิจารณาเลือกใช้ ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ

เพื่อให้วิศวกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกันในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุและวิธีการบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

หัวข้ออบรมสัมมนา
โครงการอบรมงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8 วันที่ 2-3,9-10 พฤศจิกายน 2561
Sponsored
สอนมือใหม่ทำกำไรในตลาดต่างประเทศ หุ้นอเมริกา, ทอง, น้ำมัน และสกุลเงินต่างๆ

- เพื่อให้คนสนใจเทรดได้มีความรู้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน- เพื่อให้รู้จักระบบวิเคราะห์ใน...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรเครื่องประดับ ดวง ฮวงจุ้ยในธุรกิจ SME

ปัญหาการทำธุรกิจ แก้ไขได้........ก่อนเจ๊ง.......... ใครกำลังทำธุรกิจ แล้วมีปัญหา ม...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลาหัวข้อผู้บรรยาย

9:00 – 10:30ความสำคัญและหลักการเบื้องต้นในการตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมรศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

10:45 – 12:15การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่แตกร้าว เกิดสนิม มีปัญหารั่วซึม และปัญหาอื่นๆคุณชัยสวัสดิ์ ศรีรัตนรัฐ

13:15 – 14:45การตรวจสอบโครงสร้างด้วยตาเปล่าและเกณฑ์การประเมินระดับความเสียหายดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

15:00 – 16:30การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDTs) และการเจาะเก็บตัวอย่างทดสอบดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลาหัวข้อผู้บรรยาย

9:00 – 10:30เทคนิคและวิธีการทดสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหน้างานคุณณัฐมนต์ กัมปนานนท์

10:45 – 12:15การทดสอบสมบัติความคงทนและการวิเคราะห์กลไกความเสียหายด้วยวิธีทางเคมีผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวาณิช 

13:15 – 14:45การทดสอบโครงสร้างภายใต้น้ำหนักบรรทุกดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย

15:00 – 16:30การประเมินระดับความเสียหายและอายุการใช้งานของโครงสร้างที่เกิดความเสียหายรูปแบบต่างๆศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลาหัวข้อผู้บรรยาย

9:00 – 10:30วัสดุสำหรับการบำรุงรักษาซ่อมแซมคุณรัฐพร ระนองธานี

10:45 – 12:15ความเสียหายและการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากสาเหตุต่างๆ รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

13:15 – 14:45การตรวจสอบและแก้ไขการทรุดตัวของโครงสร้างคุณธเนศ วีระศิริ

15:00 – 16:30การเสริมกำลังโครงสร้างด้วย Fiber Reinforced Plastics (FRP)คุณธรรมชาติ กุลประภา

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลาหัวข้อผู้บรรยาย

9:00 – 10:30พื้นฐานการออกแบบเสริมกำลังและตัวอย่างการคำนวณดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์

10:45 – 12:15การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างหลังการซ่อมแซมศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

13:15 – 14:45ทฤษฏีการป้องกันการเป็นสนิมของเหล็กเสริมด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ

15:00 – 16:30ตัวอย่างการวางแผนบำรุงรักษาโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
The Best Lipstick Trends ลิปสติก
5500บาท
1.Matte Liquid Lip ลิปแมทแบบจุ่มกันน้ำ 2.Flower jelly lips ลิปแท่งใสเจลลี่ 3.Metallic Liquid Lip ลิปแมทแบบจุ่มสี Metallic กันน้ำ 4.Matte Lipstick lip ลิปแท่งแมทกันน้ำ 5.Lip Matte Palettes ลิปจุ่มแมท6.Lip oil gel ลิปกลอสสีวาวแบบจุ่ม