การบริหารการผลิตด้วยหลักวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering Techniques (IE)

รหัสหลักสูตร: 66217

จำนวนคนดู 1664 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารการผลิตด้วยหลักวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering Techniques (IE)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เป็นจิตสำนึกที่รู้ว่า ทรัพยากรนั้นมีจำกัดและต้องถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ ”หลักการเพิ่มผลผลิต” (Productivity principle) ทุกคนในองค์การคงเคยได้ยินหรือรับรู้ถึงคำถามจากฝ่ายบริหารว่า ทำอย่างไรให้เกิดการเพิ่มผลผลิตหรือทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร  นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์การต้องร่วมกันตอบคำถามนี้ ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่หมายถึง ทุกๆคน  ซึ่งก็จะตอบเหมือนๆกันว่าจะพยายามทำให้ดีขึ้น โดยที่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร หรือที่จริงก็คือไม่รู้ อะไรคือการเพิ่มผลผลิตและจะต้องทำอย่างไร

    เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตโดยรวมได้จากการใช้งานทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ      

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต

   2. เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคและเครื่องมือด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

   3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต
สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. เทคนิคและเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Industrial engineering techniques and tools for productivity improvement)

             - ความสำคัญของการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการเพิ่มผลผลิต

             - ประโยชน์และความสำคัญของมาตฐานการทำงาน(Standard Work)

             - การวิเคราะห์กระบวนการ(Process Flow Analysis)

             - การแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน(Process Improvement)

             - หลักการลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน

             - การวิเคราะห์และปรับปรุงการเคลื่อนไหว(Basics principle of motion / Economics of motion) ด้วย IE Techniques

             - การจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing)

             - OEE: Overall Equipment Effectiveness (Concept)

             - VSM: Value Stream Mapping (Concept)

             - การฝึกปฏิบัติเพื่อนำหลัก IE Techniques ไปใช้ให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต

     2. ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคและเครื่องมือด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

     3. ผู้เข้าอบรมเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิตในหน่วยงานตนเองได้

รูปแบบการอบรม      

   - บรรยาย              

   - ปฏิบัติการ      

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   - ระดับหัวหน้างาน

   - ระดับผู้จัดการ            

   - ระดับบริหาร


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารการผลิตด้วยหลักวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering Techniques (IE)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารการผลิตด้วยหลักวิศวกรรมอุตสาหการ, Industrial Engineering Techniques (IE)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด