สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหาร "สัญญาเชิงธุรกิจ" : วางแผนการทำสัญญาธุรกิจโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

จำนวนคนดู 170 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหาร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การทำธุรกิจ หรือใช้ชีวิตทุกวันนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับ “สัญญา” ทั้งสิ้น ทันทีที่ตกลงใจเข้าเป็นคู่สัญญา ภาระทางภาษีอากรเกิดขึ้นกับท่านอย่างไม่รู้ตัว ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้ – ไม่ทราบไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้ท่านต้องชำระค่าภาษีอากร อีกทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าในขณะเจรจาทำสัญญาตามข้อตกลงต่างๆ ท่านจะวางแผนอย่างไร? เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาบานปลายในอนาคต

    

การดำเนินธุรกิจไม่ว่าประเทศใด ย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้แต่ละกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ”กฎหมายเอกชน”(Private Law) ที่ต้องอาศัย การตีความ เพื่อคุ้มครองคู่สัญญาให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ถ้าข้อตกลงเหล่านั้นไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้กลยุทธ์ในการเลือกทำสัญญาย่อมช่วยประหยัดภาษีอากรได้บางประเภท “Contractual for Tax planning” ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะลงมือดำเนินการในเรื่องใด ผู้ที่เกี่ยวข้องควรนึกถึงการวางแผนด้านสัญญา (Contract) เสียก่อน เป็นเบื้องต้น หลังจากนั้น ระบบบัญชี (Accounting) ความรับผิดทางด้านภาษี (Taxation) และการปฏิบัติการด้านงานบุคคล (Human Resource) ก็จะเป็นผลติดตามมาที่เรียกว่า สัญญา บัญชี ภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย

   - ข้อพิจารณา 10 ประเด็นในการทำ “สัญญาเชิงธุรกิจ” (Business Contract)

   - การพิจารณาตรวจสอบ “ร่างสัญญา” 10 ประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเจรจา

   - ประเภทและลักษณะของสัญญาทางธุรกิจและจุดที่ต้องระวัง !

   - ข้อพิจารณาก่อนทำสัญญาทางธุรกิจ

   - ผู้ทำสัญญาที่ได้รับมอบอำนาจต้องระวังเรื่องใด ?

   - ควรทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ?

   - ต้นฉบับ คู่ฉบับ และสำเนาเอกสารควรมีกี่ชุด

   - การตรวจสอบสถานะของคู่สัญญาจากหน่วยงานทางราชการ

   - การตรวจสอบเอกสารประกอบที่ถือเป็นส่วนหนึ่งการทำสัญญาทางธุรกิจ

   - การติดอากรแสตมป์และผลของการละเลยไม่ติดอากรแสตมป์

   - หลักเกณฑ์ในการร่างสัญญาทางธุรกิจ เพื่อให้มีผลตามกฎหมายและใช้บังคับได้

   - หลักเกณฑ์ในการตรวจร่างสัญญาทางธุรกิจของฝ่ายตรงข้าม

   - ข้อพิจารณาในการทำสัญญากับประเภทเงินได้พึงประเมิน

   - สัญญาแบบ TURN-KEY เป็นอย่างไร ? และข้อควรระวังจุดใด ?

   - ความแตกต่างของสัญญาแต่ละประเภท

   - สัญญารับจ้าง กับ สัญญาลิขสิทธิ์

   - สัญญาซื้อขาย กับ สัญญาให้ใช้สิทธิบัตร

   - สัญญาจ้างแรงงาน กับ สัญญารับจ้าง

   - สัญญารับจ้าง กับ สัญญาเช่า

   - สัญญาเช่ารถยนต์ (พร้อมคนขับ) กับสัญญารับขน (คนโดยสาร)

   - สัญญาเช่าซื้อ กับ สัญญาเช่า กับ สัญญาลีสซิ่ง

   - สัญญารับจ้าง กับ สัญญาบริการทางวิชาชีพอิสระ

   - สัญญารับจ้าง กับ สัญญาขนส่ง

   - สัญญารับเหมา ที่ผู้รับเหมาต้องรับภาระด้วยการจัดหาในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ กับ สัญญาซื้อขาย

   - ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง “สัญญา” “ระบบบัญชี” และ “ภาษีอากร”

   - เทคนิค การตรวจสัญญาการลงบัญชีกับ การทำสัญญาแต่ละประเภท

   - ภาระภาษีอากรจากการทำสัญญาแต่ละประเภท

   - ข้อควรรู้ 10 ประการกับการฟ้องร้องให้ชำระ “หนี้”

Sponsored
หลักสูตรเครื่องประดับ ดวง ฮวงจุ้ยในธุรกิจ SME

ปัญหาการทำธุรกิจ แก้ไขได้........ก่อนเจ๊ง.......... ใครกำลังทำธุรกิจ แล้วมีปัญหา ม...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
2500บาท
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!