หลักสูตร การจัดทำ ควบคุมเอกสาร และบันทึกตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 67362

จำนวนคนดู 70 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดทำ ควบคุมเอกสาร  และบันทึกตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการ ทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่าวไม่มีการควบคุมอย่าง เหมาะสมและทันสมัย อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรเกิดความเสี่ยงสูงในการดำเนินการ

การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญ หากองค์กรไม่มีวิธีการ ในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไป หรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึก จึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน ได้มีความรู้ และความเข้าใจ ในจัดทำเอกสาร และบันทึกให้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน ได้มีความรู้ และความเข้าใจ ในจัดทำเอกสาร และบันทึก เพื่อให้ครอบคลุม การทำงานขององค์กร อย่างมีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างแท้จริง โดยใช้ หลักการ PDCA+4W+H+R ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่นสามารถนำเอกสารมาใช้ ในการฝึกอบรมและสื่อสารกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
- ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม

- บรรยาย :หลักการการจัดทำเอกสารเป็นระดับตามมาตรฐาน ISO

- บรรยาย : การนำหลักการ PDCA +(4W+H(M+S)+R) มาจัดทำเอกสาร บันทึก อย่างมีประสิทธิภาพ

- เทคนิค การออกรหัสเอกสาร การจัดการเอกสาร ( เอกสารควบคุม เอกสารไม่ควบคุม ต่างๆ)

- กิจกรรม การนำหลักการ PDCA +(4W+H(M+S)+R) มาจัดทำเอกสาร บันทึก อย่างมีประสิทธิภาพ

- Q & A


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ที่มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสาร และบันทึก
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดทำ ควบคุมเอกสาร และบันทึกตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: มาตรฐาน ISO, หลักการ PDCA +(4W+H(M+S)+R), เอกสารควบคุม, การออกรหัสเอกสาร, การจัดการเอกสาร, เอกสารไม่ควบคุม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า