หลักสูตร การจัดทำ การควบคุมคุณภาพเอกสารในระบบ ISO และบันทึกตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ DCC

รหัสหลักสูตร: 67362

จำนวนคนดู 514 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การจัดทำ การควบคุมคุณภาพเอกสารในระบบ ISO  และบันทึกตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ DCC
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการ ทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่าวไม่มีการควบคุมอย่าง เหมาะสมและทันสมัย อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรเกิดความเสี่ยงสูงในการดำเนินการ

การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญ หากองค์กรไม่มีวิธีการ ในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไป หรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึก จึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน ได้มีความรู้ และความเข้าใจ ในจัดทำเอกสาร และบันทึกให้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน ได้มีความรู้ และความเข้าใจ ในจัดทำเอกสาร และบันทึก เพื่อให้ครอบคลุม การทำงานขององค์กร อย่างมีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างแท้จริง โดยใช้ หลักการ PDCA+4W+H+R ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่นสามารถนำเอกสารมาใช้ ในการฝึกอบรมและสื่อสารกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
- ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม

- บรรยาย :หลักการการจัดทำเอกสารเป็นระดับตามมาตรฐาน ISO

- บรรยาย : การนำหลักการ PDCA +(4W+H(M+S)+R) มาจัดทำเอกสาร บันทึก อย่างมีประสิทธิภาพ

- เทคนิค การออกรหัสเอกสาร การจัดการเอกสาร ( เอกสารควบคุม เอกสารไม่ควบคุม ต่างๆ)

- กิจกรรม การนำหลักการ PDCA +(4W+H(M+S)+R) มาจัดทำเอกสาร บันทึก อย่างมีประสิทธิภาพ

- Q & A


วิทยากร
ดูประวัติ

นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในอาหารและเครื่องสำอางค์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ที่มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสาร และบันทึก
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดทำ การควบคุมคุณภาพเอกสารในระบบ ISO และบันทึกตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ DCC
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: มาตรฐาน ISO, หลักการ PDCA +(4W+H(M+S)+R), เอกสารควบคุม, การออกรหัสเอกสาร, การจัดการเอกสาร, เอกสารไม่ควบคุม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า