การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 373 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์


1.เพื่อทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

2.เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร

3.เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง บุคคลภายนอกเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


1.เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

  • บทบาทการเป็นผู้นำทีม 
  • บทบาทการเป็นครูผู้สอนลูกน้อง 
  • บทบาทการเป็นที่ปรึกษา 

2.เรียนรู้ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างรุ่น

3.เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจกับตัวเองและทีมงาน

4.เรียนรู้ประเภทของการสื่อสารในองค์กร

5.เรียนรู้อุปสรรคทางการสื่อสารในการทำงานที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6.เรียนรู้ 7Cs เพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

7.เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

8.เรียนรู้การฝึกทักษะการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพ

9.เรียนรู้สภาพปัญหาของการสื่อสารในองค์กรที่ทำให้งานไม่เป็นตามเป้าหมาย

10.เรียนรู้การสื่อสารในการประชุม การสอนงงาน ที่มีเหมาะสม

11.เรียนรู้การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

12.เรียนรู้การสื่อสารกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบครบวงจร

13.เรียนรู้เคล็ดลับการสนทนา “สิ่งที่ควรทำ” ในการสนทนา

14.สรุป และถาม-ตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน, หัวหน้างาน, บทบาทหัวหน้างาน, การสื่อสาร, ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน, หน้าที่ของหัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด