ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 226 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์


1.เพื่อทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

2.เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร

3.เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง บุคคลภายนอกเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


1.เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

  • บทบาทการเป็นผู้นำทีม 
  • บทบาทการเป็นครูผู้สอนลูกน้อง 
  • บทบาทการเป็นที่ปรึกษา 

2.เรียนรู้ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างรุ่น

3.เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจกับตัวเองและทีมงาน

4.เรียนรู้ประเภทของการสื่อสารในองค์กร

5.เรียนรู้อุปสรรคทางการสื่อสารในการทำงานที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6.เรียนรู้ 7Cs เพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

7.เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

8.เรียนรู้การฝึกทักษะการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพ

9.เรียนรู้สภาพปัญหาของการสื่อสารในองค์กรที่ทำให้งานไม่เป็นตามเป้าหมาย

10.เรียนรู้การสื่อสารในการประชุม การสอนงงาน ที่มีเหมาะสม

11.เรียนรู้การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

12.เรียนรู้การสื่อสารกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบครบวงจร

13.เรียนรู้เคล็ดลับการสนทนา “สิ่งที่ควรทำ” ในการสนทนา

14.สรุป และถาม-ตอบ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน, หัวหน้างาน, บทบาทหัวหน้างาน, การสื่อสาร, ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน, หน้าที่ของหัวหน้างาน
สัมมนาเจาะลึก: ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
6000บาท
สัมมนาเจาะลึก: ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จรายละเอียด แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ กับการลงทุนพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด แนวคิด และ ประสบการณ์การพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด-ตลาดสด กฎหมายที่ต้องคำนึงในการจัดตั้ง ตลาดนัด-ตลาด
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 68
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวาย ร.๙)
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า-ผู้ติดต่อ
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ
2วัน 1คืน จ.สระบุรี เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น50
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การอบรมสัมมนาที่มีรูปแบบและเนื้อหาไม่เหมือนใคร ท่านที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ด้วยความตั้งใจอย่างจริงจัง
อบรมการพูด เทคนิคการพูดในที่ชุมชน : Public Speaking Technique
7500บาท
อบรมการพูด คอร์ส เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่น