registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

จำนวนคนดู 380 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หมดกังวัลเรื่องการจัดทำสัญญาจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่งต่าง ๆ  เรามีตัวอย่างและเอกสารที่รัดกุม แจกให้ทุกท่าน นำไปใช้ได้จริงในองค์กรเพื่อ ป้องกันการฟ้องร้องจากลูกจ้างในภายหลัง
หัวข้ออบรมสัมมนา

•หมวด1: การเขียนสัญญาจ้าง

1.สัญญาเช่าที่ดิน-อาคาร-โรงเรือน เพื่อทำธุรกิจทางการค้า

2.สัญญาจ้างบริษัทฯ รปภ. เพื่อรักษาการณ์ให้กับองค์กร

3.สัญญาจ้างบริษัท outsource เพื่อนำแรงงานเข้ามาทำงานให้กับองค์กร

4.สัญญาจ้างพนักงานที่เกษียรงานแล้วจ้างให้ทำงานอีก

5.สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตสินค้าให้กับองค์กร

6.สัญญาจ้างทำของ เพื่อผลิตสินค้าตามตกลงกัน

7.สัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ -รถโฟล์คลิฟท์ เป็นแบบเหมาจ่าย 1 ปี

8.สัญญาจ้างรถรับ - ส่ง พนักงานเพื่อนำเที่ยวตามฤดูกาล

9.สัญญาซื้อ-ขายของเก่าในโรงงาน

10. สัญญาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้ขายอาหารให้กับพนักงานในองค์กร

11.สัญญาจ้างทำงานแบบมีกำหนดระยะเวลา ( จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย )

12.สัญญาจ้างทำงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

13.สัญญาจ้างรถรับ - ส่ง พนักงานที่ทำงานในบริษัทฯ

14.สัญญาข้อตกลงเพื่อให้ชดใช้ความเสียหาย

15.สัญญาเมื่อลาออกจากงานจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือเงินค่าใดๆจากนายจ้าง

•หมวด2 : การเขียนระเบียบปฏิบัติ

 16. ระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงาน

17. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงาน

 18. ระเบียบปฏิบัติการต้อนรับผู้มาติดต่องานกับบริษัทฯ

19. ระเบียบปฏิบัติการเข้า - ออกบริษัทฯของพนักงานในเวลาทำงานหรือเวลาพัก

   20. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหาร

   21.ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 22. ระเบียบปฏิบัติการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในเวลาทำงาน

23. ระเบียบปฏิบัติการออกคำสั่งให้ รปภ.ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ

 24. ระเบียบปฏิบัติการลางาน

25. ระเบียบปฏิบัติการทำผิดวินัยกรณีบริษัทฯจัดให้ทำกิจกรรมกีฬาภายในหรืองานเลี้ยงปีใหม่

 26. ระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัส และเงื่อนไขการจ่าย

•หมวด 3 : การออกคำสั่งในกรณีต่างๆ

 27. การออกหนังสือเพื่อเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี หรือ สลับวันหยุด

 28. การออกหนังสือแจ้งการนำเที่ยวประจำปี

 29. การออกหนังสือแจ้งวัน – เวลา – สถานที่ในการจัดงานเลี้ยงประจำปีให้กับพนักงาน

 30. การออกคำสั่งย้ายตำแหน่งงาน

 31. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าจ้าง

 32. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าสวัสดิการ

•หมวด4 : การออกหนังสือการกล่าวโทษ

 33.การออกหนังสือเตือน

34. การบันทึกกรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นรับความผิดในหนังสือเตือน

 35. การออกหนังสือการทำผิดวินัยกรณีร้ายแรง

 36. การออกหนังสือแจ้งการลาออก

 37. การออกหนังสือแจ้งการลงโทษ

 38. การออกหนังสือแจ้งการเลิกจ้าง

39. การออกหนังสือเลิกจ้าง

40. การสอบสวนพนักงานที่ทำผิดวินัยเพื่อกำหนดโทษ (เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง) ผู้บริหาร หรือ HR. พิจารณาจากองค์ประกอบอะไร.?

•ยกตัวอย่าง การสอบสวนผู้ทำผิด - การสอบสวนหัวหน้างาน - การประเมินความเสียหาย - พิจารณากำหนดโทษ- อ้างถึงผิดระเบียบปฏิบัติ - ผิดข้อบังคับฯ - ผิดกฎหมายแรงงาน

•ถาม – ตอบ – แนะนำ

•ให้คำแนะนำ - ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาล (ไม่มีค่าใช้จ่าย )


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการจัดทำสัญญาจ้าง, สัญญาจ้าง ระเบียบคำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับการทำงาน, ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับการทำงาน, หลักสูตรการจัดทำสัญญาจ้าง, การจัทำสัญญาจ้าง ระเบียบคำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ, อบรมหลักสูตร HR
หลักสูตร  Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ
3900บาท
ภาพรวมๆ ของงานธุรการในทุกองค์กรก็คือ ควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ เก็บและค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบ ประมวลรายงาน ดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารการประชุม ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำน
เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น 2. เพื่อให้ผู้สัมมนาทบทวนและวางแผนปรับปรุงการทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้ขั้นพื้นฐาน
5500บาท
KM คืออะไรกันแน่ เมื่อไรที่องค์กรจำเป็นต้องคิดเรื่องนี้ หลุมพรางในการจัดการความรู้ How to: การเชื่อมโยง การวัดผล การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของทุกคนในองค์กร เกณฑ์คุณภาพ และ ISO9001:2015 เกี่ยวอะไรด้วย มาเรียนรู้พื้นฐานและเครื่องมือต่างๆ
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
7800บาท
เน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย 8D Report และ Why Why Analysis
3500บาท
ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ร
จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ (หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ) : Understanding Requirements & Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners
4500บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
3900บาท
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล หัวข้อการบรรยาย · ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน · ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน · เข้าใจมุมมองตนเอ