สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2022

รหัสหลักสูตร: 65774

จำนวนคนดู 1229 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2022
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

The Connecion @ MRT ลาดพร้าว

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 38 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 38 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

          ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการอาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมส์ของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้นและมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพุด เพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน และมีความผิดพลาดน้อยที่สุดในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์

          หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพกว่าที่เคยเป็น เปิดรับความสำเร็จที่เข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วยังสามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ได้อย่างสำเร็จ วิทยากรมีการเล่าเรื่องและยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงจากประสบการณ์ เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจในทุกมิติ ทั้งนี้ยังมีการทำ Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ เตรียมพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จเป็นยังไง
 2. เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น
 3. ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง
 4. ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ
 5. ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจใดได้เปรียบเสมอ
 6. ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม
 • กิจกรรมปลุก “ไฟในตนเอง” (The Power of Confidence)
 • กลยุทธ์การค้าหาศักยภาพสูงสุดภายในแบบเฉบับตนเอง
 • เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
 • แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
 • ประเภทของการเจรจาต่อรองที่น่าสนใจและวิธีการเลือกที่จะนำไปใช้
 • องค์ประกอบในการเจรจาต่อรอง
 • กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปลี่ยน
 • Working Step
 • การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง

            - นิสัย (Nature)

            - อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

            - สถานภาพ (Status) และบทบาท (Roles)

 • แนวทางเจรจา ภาษา Game Theory

            - หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้

            - ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ

 • เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน
 • กิจกรรม “เจรจาค้นหาความต้องการ”
 • ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล
 • กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

             - มีวิสัยทัศน์ (Vision)

             - มีความสามารถ (People Skill)

             - คิดเป็น (Know how to think)

             - มีความรู้ (Educated)

             - ทันสมัย (Modern)

             - สร้างสรรค์ (Constructive)

             - การรับรู้ (Perception)

 • จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5 นาที
 • ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา

              - ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

              - การสะสม แสวงหาข้อมูล

              - กำหนดวัตถุประสงค์

              - กำหนดกลยุทธ์

              - กำหนดบทบาทหน้าที่

 • Listening & Speaking Technique
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ
 • การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น
 • เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด
 • การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ
 • การทำข้อตกลง
 • สรุปเนื้อหาโดยรวม
เทคนิคการฝึกอบรม

 • การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
 • การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
 • WorkShop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

            - Workshop1 เปิดใจค้นหาขุมพลังและศิลปะในการสื่อสารในตนเอง

            - Workshop2 กำหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อหาทางออก

            - Workhop3 การแก้ไขไปหาการเจรจาต่อรองแบบ WIN-WIN

            - Workshop4 สรุปสิ่งที่ได้จาการร่วมฟังบบรรยายกลุ่มและนำประเด็นปัญหาที่ได้รับมาหาคำตอบที่ดีที่สุด

 • การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ
 • การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

วิทยากร
ดูประวัติ

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • บริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์กร ภูมิใจในงานที่ทำมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ สร้างความเชื่อถือในการเจรจาต่อรอง
 • ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ
 • ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแบบสะกดจิตผู้ฟังให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา
 • ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า
 • เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ
 • พนักงานขายแบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ
สถานที่จัดงาน

The Connecion @ MRT ลาดพร้าว

เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2022
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด