สร้าง แชร์ และจัดการ "คู่มือการทำงาน" ผ่านออนไลน์ด้วยปลายนิ้ว

รหัสหลักสูตร: 60328

จำนวนคนดู 2330 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล:

ทำไมคู่มือถึงจำเป็นต่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

1. เพราะอัตราการลาออกของบุคลากรสูง

ทุกครั้งที่มีการลาออก หากต้องสอนงานใหม่ก็จะต้องเสียเวลาของทั้งคนสอนและคนถูกสอน ทั้งที่เวลาส่วนนั้นควรถูกนำไปใช้กับการทำงานเพื่อสร้างผลิตผลมากกว่า

2. เพราะต้องการควบคุมคุณภาพของงาน

เมื่อมีคู่มือการทำงานที่จัดเก็บเป็นสัดเป็นส่วนและหยิบใช้งานง่าย พนักงานจะสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องได้ ทำให้ลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดในงานได้มากขึ้น

3. ขาดแคลนแรงงาน

สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนแรงงาน พนักงาน 1 คนถูกคาดหวังให้ทำงานได้มากกว่า 1 อย่าง ซึ่งหากมีคู่มือในงานที่พื้นฐานที่สามารถทำแทนกันได้ก็จะสามารถรองรับงานของเพื่อนร่วมงานในกรณีฉุกเฉินแทนได้

4. การขึ้นค่าแรง

ค่าแรงของพนักงานขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปีมีการเรียกร้องให้ปรับค่าแรง การทำกระบวนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติจึงเป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับองค์กรที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย คู่มือการทำงานจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลที่ดียิ่งขึ้นด้วยปริมาณพนักงานที่เท่าเดิม

5. ค่าใช้จ่ายสูง

ค่าใช้จ่ายทั้งด้านเงินเดือนบุคลากร ค่าอบรม ค่าเดินทางให้พนักงานมาอบรม ค่าตรวจสาขา ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่ากระบวนการรับพนักงานใหม่เมื่อมีการลาออก ฯลฯ ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดหรือทำให้หมดลงได้หากมีการบริหารที่ดี

เมื่อเห็นความจำเป็นของคู่มือแล้วจะมาถึงขั้นตอนการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างคู่มือ สัมมนาครั้งนี้นอกจากจะลงรายละเอียดของความจำเป็นของการมีคู่มือแล้ว ยังประกอบไปด้วยเนื้อหาเพื่อแนะนำการใช้แพลตฟอร์มสร้าง แก้ไข และแชร์ “คู่มือการทำงาน” ผ่าน Teachme Biz ซึ่งสามารถทำทุกอย่างแทนซอฟท์แวร์ที่แสนยุ่งยากอย่างที่เคยได้ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนได้กว่า 80% และลด Turning Rate กว่า 50%

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดการแนะนำเทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเพื่อ

- สร้าง แชร์ และจัดการกับคู่มือการทำงานในองค์กรผ่านออนไลน์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ลดความผิดพลาดให้กับการปฏิบัติงาน

- สร้างมาตรฐานให้กับการปฏิบัติงานของพนักงาน

- อบรมพนักงานให้ได้ผลมากแต่ค่าใช้จ่ายน้อย

- ลดค่าใช้จ่ายด้านสื่อการสอนในองค์กร

- ส่งต่อและเผยแพร่ know-how ขององค์กรอย่างปลอดภัย

- สร้างวัฒนธรรมไร้กระดาษ (paperless)

ค่าเข้าร่วม: ฟรี

สิ่งที่ใช้ในการเข้าร่วมสัมมนา: อุปกรณ์จดบันทึก นามบัตร

เนื้อหาในการบรรยายจัดทำโดย : Mr.Yusuke Mameda Co-Founder Studist Corporation/Managing Director of Studist (Thailand) Co.,Ltd. ผู้มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทผู้ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับเมคเกอร์ชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นมากมาย

★จำกัดให้เข้าร่วมบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน

★หากต้องการเข้าร่วมหลายท่านกรุณาลงทะเบียนแยก (ลงทะเบียน 1 ครั้ง/การเข้าร่วม 1 ท่าน)

★ทางบริษัทฯ จัดเตรียมเครื่องDemoไว้ให้ใช้ฟรี

★เมื่อลงทะเบียนกับทาง SeminarDD แล้วจะมีอีเมลยืนยันจากทางบริษัทส่งไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันที่นั่ง

สถานที่ :

Studist (Thailand)

952 Ramaland Building 13 Fl., Rama 4 Rd.,

Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500

*หมายเหตุ สัมมนาเป็นภาษาไทย โดยวิทยากรชาวไทย

รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เกินครั้งละ 5 ท่าน

Sponsored
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ

ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับบริหาร ( Management )   ผู้จัดการทีมขาย (หรือที่เรียกกันคุ้นหูว...

ดูรายละเอียด
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่า...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: SOP, Manual, Work instruction, kaizen, Knowledge management