สร้างระบบพี่เลี้ยงและสอนงานแบบออนไลน์ สำหรับงาน HR

จำนวนคนดู 575 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สร้างระบบพี่เลี้ยงและสอนงานแบบออนไลน์ สำหรับงาน HR
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ระบบพี่เลี้ยงเป็นระบบหนึ่งที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อย โดยที่พี่เลี้ยงหรือผู้มีประสบการณ์สูงจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้สอนงาน และสนับสนุนการเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานที่อ่อนประสบการณ์

 ระบบพี่เลี้ยงในยุค 4.0 จึงถูกพัฒนาในรูปแบบใหม่โดยผ่านระบบเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจัดการความรู้ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังกระตุ้นให้พนักงานสามารถสร้างผลงานได้มากขึ้น และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีของการนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ๆ หรือคิดนอกกรอบมากยิ่งขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.แนวคิดการประยุกต์ใช้ Google Classroom ร่วมกับระบบพี่เลี้ยง

2.เรียนรู้วิธีจัดทำระบบบัญชีอีเมลและการลงทะเบียนเป็นผู้รับสอนงาน

3.เรียนรู้การสร้างกลุ่มหรือชั้นเรียนของฝ่าย /แผนกขององค์กร

4.เรียนรู้วิธีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย

5.เรียนรู้วิธีการสร้างระบบเมลตอบรับ และการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ

6.เรียนรู้วิธีปรับแต่งระบบห้องเรียนเสมือนผ่าน Google Classroom พร้อมการประยุกต์ใช้เครื่องมือออนไลน์

7.เรียนรู้วิธีการสอนสด(Streaming Video) และการจัดเก็บคลังความรู้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

8. เรียนรู้การบริหารจัดการเนื้อหาในชั้นเรียน

9.เรียนรู้วิธีการสร้างแบบประเมินผล /การบ้าน /แบบฝึกหัด /แบบทดสอบ

10.เรียนรู้วิธีการติดตามงานที่มอบหมายแบบออนไลน์

11.เรียนรู้วิธีการสร้างตัวชี้วัด และผลคะแนนจากการใช้งานระบบพี่เลี้ยงออนไลน์

12.เก็บตกปัญหาการใช้งาน


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ็HRD, HR, การสอนงาน, ระบบพี่เลี้ยง, Online, พัฒนาบุคลากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด