ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สร้างระบบพี่เลี้ยงและสอนงานแบบออนไลน์ สำหรับงาน HR

จำนวนคนดู 265 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สร้างระบบพี่เลี้ยงและสอนงานแบบออนไลน์ สำหรับงาน HR
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ระบบพี่เลี้ยงเป็นระบบหนึ่งที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อย โดยที่พี่เลี้ยงหรือผู้มีประสบการณ์สูงจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้สอนงาน และสนับสนุนการเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานที่อ่อนประสบการณ์

 ระบบพี่เลี้ยงในยุค 4.0 จึงถูกพัฒนาในรูปแบบใหม่โดยผ่านระบบเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจัดการความรู้ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังกระตุ้นให้พนักงานสามารถสร้างผลงานได้มากขึ้น และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีของการนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ๆ หรือคิดนอกกรอบมากยิ่งขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.แนวคิดการประยุกต์ใช้ Google Classroom ร่วมกับระบบพี่เลี้ยง

2.เรียนรู้วิธีจัดทำระบบบัญชีอีเมลและการลงทะเบียนเป็นผู้รับสอนงาน

3.เรียนรู้การสร้างกลุ่มหรือชั้นเรียนของฝ่าย /แผนกขององค์กร

4.เรียนรู้วิธีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย

5.เรียนรู้วิธีการสร้างระบบเมลตอบรับ และการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ

6.เรียนรู้วิธีปรับแต่งระบบห้องเรียนเสมือนผ่าน Google Classroom พร้อมการประยุกต์ใช้เครื่องมือออนไลน์

7.เรียนรู้วิธีการสอนสด(Streaming Video) และการจัดเก็บคลังความรู้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

8. เรียนรู้การบริหารจัดการเนื้อหาในชั้นเรียน

9.เรียนรู้วิธีการสร้างแบบประเมินผล /การบ้าน /แบบฝึกหัด /แบบทดสอบ

10.เรียนรู้วิธีการติดตามงานที่มอบหมายแบบออนไลน์

11.เรียนรู้วิธีการสร้างตัวชี้วัด และผลคะแนนจากการใช้งานระบบพี่เลี้ยงออนไลน์

12.เก็บตกปัญหาการใช้งาน


Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคลปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุคคลความรู้พื้นฐาน หุ้น / กองทุนรวม

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ็HRD, HR, การสอนงาน, ระบบพี่เลี้ยง, Online, พัฒนาบุคลากร
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีใน
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทั้งการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร ประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้น เข้าใจหลักการและการนำจิตวิทยามาใช้ในการสื่อสารและการประสานงาน การมุ่งประโยชน์ของ “องค์ก
เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
3900บาท
เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย
รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ รุ่นที่ 4 (Professionally Dealing with Customer Complaint)
4800บาท
หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจความสำคัญของการการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมทั้งเรียนรู้วิธีในการรับมือกับปัญหาหน้างาน การบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ การสื่อสารและตอบส
เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ
3800บาท
องค์กรที่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จนั้น จะขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น และหัวหน้างานจะเป็นบุคคลสำคัญมากที่จะนำทีมงานในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในก
Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication)
3900บาท
จะทำให้พนักงานเข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ผ่านศิลปะในการสื่อสาร ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล