ไคเซ็น

จำนวนคนดู 273 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไคเซ็น
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 4 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 6 ตุลาคม 2563

เวลา 07:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 127 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาเป็นกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

3.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติของ 5ส. และไคเซ็นในสำนักงาน

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวี และทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1.5 ส. และไคเซ็น คืออะไร ? มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น

2.หลักการ 5ส. และ Kaizen ในสำนักงาน (เทคนิค แนวคิด แนวทาง KAIZEN)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำไคเซ็นมาใช้ใน Office รวมถึงข้อเสนอและวิธีการปรับปรุงงานในสำนักงาน

3.ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุง 5ส. และ KAIZEN ในสำนักงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงาน และเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น

4.เทคนิคในการมองปัญหา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหา ในการจัดทำการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

5.การส่งเสริมไคเซ็นในสำนักงานและการเขียนรายงานไคเซ็น

6.กรณีศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานไคเซ็นในสำนักงานอย่างถูกต้อง

2.พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ

3.สามารถนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผล ภายในองค์กรต่อไป

4.พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุง เช่น PDCA, 5S, QC7Tools ฯลฯ ร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

ประสบการณ์ด้านวิทยากร Public Training หลักสูตร “การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร”QCC Activity organization หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน”Increase machine efficiency by Preventive maintenance

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 28 พฤษภาคม 63 ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992

หากท่านต้องการสมัคร ไคเซ็น
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: kaizen, ไคเซ็น, 5s, 5ส. และไคเซ็น ในสำนักงาน, 5S and Kaizen in Office, kaizen in the office

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)