ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่

จำนวนคนดู 97 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 2 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

สิ่งหนึ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญเมื่อต้องการปรับบทบาทของบุคลากรจากระดับปฏิบัติการขึ้นเป็นระดับจัดการ ก็คือการพัฒนาทักษะที่ผู้จัดการควรมีเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการบริหารจัดการงาน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคน และภาวะผู้นำ ซึ่งหลายครั้งที่บุคลากรที่เราต้องการผลักดันยังไม่มีประสบการณ์และไม่เคยเรียนรู้ถึงทักษะเหล่านี้ ทำให้เกิดเป็นปัญหาในการทำงานในบทบาทใหม่ และเกิดเป็นประเด็นในการทำงานร่วมกับทีม หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในระดับจัดการหรือเตรียมขึ้นเป็นระดับจัดการได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ในที่สุด


วัตถุประสงค์ของการอบรม

- เพื่อให้บุคลากรระดับจัดการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง และปฏิบัติงานแบบเชิงรุก ในสภาวะองค์กรธุรกิจ ที่มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยแวดล้อม เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

- เพื่อให้บุคลากรระดับจัดการเห็นภาพและเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท

- เพื่อพัฒนาให้บุคลากรระดับผู้จัดการมีความรู้ความ เข้าใจ และมีทักษะในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการบริหารงาน และบริหารแก้ปัญหา พัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อพัฒนาให้บุคลากรระดับผู้จัดการเป็นผู้นำที่ดี มีภาวะผู้นำ เป็นที่รักใคร่และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- Managers

- Assistant Managers

- Supervisors

- หัวหน้างาน

- ผู้ที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ

Sponsored
วิทยากร

อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,800.00 บาท โปรโมชั่นพิเศษ สุดคุ้ม!

✔ สมัคร 1 ท่าน ลดทันที 10% (4,320/ต่อท่าน)

✔ สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลดทันที 20% (3,840/ต่อท่าน)  

✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ลดทันที 30% (3,360/ต่อท่าน)  

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม
เบอร์โทรศัพท์ :0611688825

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหาร, ผู้จัดการ, Manager, Management skill, ทักษะการบริหาร, Professional
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
3900บาท
เน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน มองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย
เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools  (Technical solutions with 7 New QC Tools)
3900บาท
พิเศษ ชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานISO 45001: 2018
5800บาท
ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เกี่ย
หลักสูตร
4000บาท
หลักการ ขอบเขต พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ต่องานทรัพยากรบุคคล
ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
3900บาท
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ต่อกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อท่านจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจ วิทยากร เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้า-ส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3500บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ ดังนั้น องค์การจึงมีคาดหวัง