ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่

จำนวนคนดู 256 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สิ่งหนึ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญเมื่อต้องการปรับบทบาทของบุคลากรจากระดับปฏิบัติการขึ้นเป็นระดับจัดการ ก็คือการพัฒนาทักษะที่ผู้จัดการควรมีเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการบริหารจัดการงาน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคน และภาวะผู้นำ ซึ่งหลายครั้งที่บุคลากรที่เราต้องการผลักดันยังไม่มีประสบการณ์และไม่เคยเรียนรู้ถึงทักษะเหล่านี้ ทำให้เกิดเป็นปัญหาในการทำงานในบทบาทใหม่ และเกิดเป็นประเด็นในการทำงานร่วมกับทีม หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในระดับจัดการหรือเตรียมขึ้นเป็นระดับจัดการได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ในที่สุด


วัตถุประสงค์ของการอบรม

- เพื่อให้บุคลากรระดับจัดการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง และปฏิบัติงานแบบเชิงรุก ในสภาวะองค์กรธุรกิจ ที่มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยแวดล้อม เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

- เพื่อให้บุคลากรระดับจัดการเห็นภาพและเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท

- เพื่อพัฒนาให้บุคลากรระดับผู้จัดการมีความรู้ความ เข้าใจ และมีทักษะในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการบริหารงาน และบริหารแก้ปัญหา พัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อพัฒนาให้บุคลากรระดับผู้จัดการเป็นผู้นำที่ดี มีภาวะผู้นำ เป็นที่รักใคร่และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- Managers

- Assistant Managers

- Supervisors

- หัวหน้างาน

- ผู้ที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ

Sponsored
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกด้วยด้วยอีคอมเมิร์ส (เชียงใหม่)

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีคอมเมิร์สที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยนำสินค้าไทยที่หาได้ง่ายๆรอบตัว มาลงขายบนเว็บไซต์ของต่างประเทศ เริ่มต้นทั้งทีต้องมีชั้นเชิง เนื้อหาเด็ด เทค...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหาร, ผู้จัดการ, Manager, Management skill, ทักษะการบริหาร, Professional