ARIT เปิดห้องเรียนออนไลน์ฟรี 2 หลักสูตร

จำนวนคนดู 172 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ARIT เปิดห้องเรียนออนไลน์ฟรี 2 หลักสูตร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หยุดเชื้อ เพื่อชาติได้ แต่อย่าหยุดเรียนรู้

งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


ARIT เปิดห้องเรียน Online Free!!!

อบรม 3 วัน (วันละ 3 ชั่วโมง)


ช่วงเช้า

หลักสูตร IC3 Learn from Home

  • Computing Fundamentals
  • Living Online
  • Key Applications

ช่วงบ่าย

หลักสูตร CompTIA IT Fundamentals


หัวข้ออบรมสัมมนา
(พ) 8 เมษายน 2563

  • 9.00-12.00 น. - Computing Fundamentals
  • 13.30-16.30 น. - IT Fundamentals Part 1

(ศ) 10 เมษายน 2563

  • 9.00-12.00 น. - Living Online
  • 13.30-16.30 น. - IT Fundamentals Part 2

(ส) 11 เมษายน 2563

  • 9.00-12.00 น. - Key Applications
  • 13.30-16.30 น. - IT Fundamentals Part 3

Sponsored
หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

หลักการและเหตุผลท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ...

ดูรายละเอียด
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพ

หลักการและเหตุผลการเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหต...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: IC3, CompTIA ITF+, อบรมฟรี, ARIT