ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรตามกฎหมาย (Internal Energy Audit)

จำนวนคนดู 685 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
  • เพื่อเรียนรู้ข้อกำหนดที่เกียวข้องกับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายกำหนด
  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับเกณฑ์การตรวจประเมินภายในองค์กรตามกฎหมาย
  •  เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในมีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานให้ถูกต้อง
  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีและขั้นตอนการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา
  • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามและ ประเมินการจัดการพลังงาน
  • แนวทางการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรหน้าที่ของโรงงานควบคุม
  • ฝึกปฏิบัติ “การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร”
วิทยากร
ดูประวัติ

วัลลภ เรืองด้วยธรรม

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, วิทยากร, ธุรกิจพลังงาน)

ผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 การอนุรักษ์พลังงาน และ กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้ตรวจประเมินพลังงาน, ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน, ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร, ผู้ตรวจสอบพลังงาน, ผู้ตรวจประเมินพลังงานตามกฎหมาย, ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน

ฟรีออนไลน์! ระบบIATF16949:2016และ Core tools เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง

เคยมีปัญหานี้ไหม? -ไม่มีเวลามาอบรม IATF16949:2016 และ Core tools เพราะใช้อบรมหลายวัน -อบรมแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาและวิธีการประยุกต์ใช้ -เจ้าหน้าที่ไม่มีพื้นฐานงานวิศวกรรมแต่อยากทำระบบเพื่อขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ แนะนำการอบรมดีๆ "ระบบIATF16949:2016+Core tools
ฟรี
ณัฐพงศ์(นัด)