รู้ก่อนใคร ใช้ได้ก่อนเพื่อน เตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล 2562

จำนวนคนดู 433 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ผู้ใดไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล…ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม หรือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 – 1,000,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 ผู้ใดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องคุ้มครองพิเศษ ตามมาตรา 26 ไปต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท

 หรือ ความผิดอื่น ๆ ที่นายจ้างต้องทราบและต้องทำให้เป็น


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายหลัก

ส่วนที่ 1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?

2.เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?

3.ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?

4.ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?

5.สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?

6.การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องทำอย่างไร ?

7.ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?

8.บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?

9.บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ส่วนที่ 2 : ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง

การขอ -การเก็บ - การใช้ข้อมูลของพนักงาน

1.ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?

2.ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ - พนักงานเก่าจะทำอย่างไร ?

3.ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?

4.ตัวอย่าง - สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร ?

5.ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?

6.ตัวอย่าง - หนังสือขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?

7.ตัวอย่าง - หนังสือเตือน - กรณีลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?

8.ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร ?

การขอ - การเก็บ - การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน

1.ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าที่นายจ้างต้องคุ้ครองตามกฎหมายนี้

2.ตัวอย่าง – การจัดทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน

3.ตัวอย่าง - อำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า

4.ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น

5.ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ

6.ตัวอย่าง - การขอให้ลูกค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัทต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลPDPA, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลส่วนบุคคล, มาตราการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, อบรมเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนุบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด