การเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบ Triple Win

จำนวนคนดู 92 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“การเจรจาต่อรอง” เป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทุก ๆ ฝ่าย ฉะนั้นการเจรจาต่อรองจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น และนอกจากนั้นเทคนิคการเจรจายังเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของธุรกิจอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความเข้าใจแนวคิด หลักการและเทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบใหม่แบบ Triple Win หรือ Win Win Win

2.ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้กลยุทธ์การขายซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบเพื่อสร้างความเป็นผู้นำและความน่าเชื่อถือ

3.ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ

4.เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และขณะเดียวกันก็รักษาสัมพันธ์ภาพระหว่าง Supplier ลูกค้า และคู่ค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง

คุณพร้อมหรือยัง

ที่จะเจรจาต่อรองกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายและเหนือชั้นกว่าคู่แข่งขัน ทำให้ต้นทุนลดลง และสามารถรักษาลูกค้ารายสำคัญไว้ได้ตลอดไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

•หลักและวิธีการขายแบบจูงใจ (Persuasive Selling Model)

•หลักและวิธีการขายแบบ การขายความคิด (Conceptual Selling)

•สูตรการขาย แบบ Respect

•ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบ Triple Win

•24 วิธีการสร้างอิทธิพลแห่งการจูงใจกับคู่เจรจา

•Workshop เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบชนะ 3 ฝ่าย (Triple Win Negotiation)

oการเตรียมตัวให้พร้อม

oสำรวจความต้องการ

oการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหว

oการพิจารณาข้อเสนอ

oการแลกเปลี่ยนข้อตกลง

oขอบเขตของการต่อรอง

oการปิดการเจรจา

oการผูกปมให้กระชับ

•กลยุทธ์ 13 ประการของ Aggressive Buyerในการจัดการกับพนักงานขาย

•จิตวิทยาสำหรับนักเจรจาต่อรองและการจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหาให้อยู่หมัด

•การประเมินและวิเคราะห์ การอ่านความต้องการของคู่เจรจา

•เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้าประเภทต่าง ๆ

oกับลูกค้าทางโทรศัพท์ (Tele Sales)

oกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว (Face to Face)

oกับลูกค้าองค์กรธุรกิจรายใหญ่ (Key Account/B2B)

oกับลูกค้า Traditional Trade

oหรือลูกค้า Modern Trade


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเจรจาต่อรอง แบบ Triple win

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี