VDA6.3 Process Audit (2Day)

จำนวนคนดู 204 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
VDA6.3 Process Audit  (2Day)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 2 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ที่มาของหลักสูตร

•VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐานการจัดการคุณภาพในอุสาหกรรมยานยนต์โดยกำหนดในชุดของVDA 6 ซึ่ง VDA 6.3 Process Audit เป็นส่วนหนึ่งในนั้น

•ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศเยอรมนี ได้นำ VDA 6.3 มาใช้การตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับต่าง ๆ (Tier I, Tier II….) และคาดหวังให้ผู้ส่งมอบได้นำVDA 6.3 มาตรวจประเมินตนเองและตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับถัดไปด้วยเช่นกัน

•VDA 6.3 คือ การตรวจประเมินกระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมานับตั้งแต่การรับสเป็คจากลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การผลิต และการบริการหลังการขาย

หัวข้อการฝึกอบรม

Day 1

•ที่มาของ VDA 6.3

•การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในการตรวจประเมิน,

•การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้แผนภูมิเต่า,

•รายละเอียดของคำถามใน P2-P7

oP2 : Project management (new)

Day 2

oP3 : Planning the product and process development

oP4 : Implementation of the product and process development

oP5 : Supplier management

oP6 : Process analysis / production

oP7 : Customer Care, customer satisfaction, service

•วิธีการตรวจประเมิน และการใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมิน

•การให้คะแนน

•และการสรุปผล

รูปแบบการฝึกอบรม

•การบรรยาย 40 %

•เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

•การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ

สิ่งที่ได้รับเมืออบรมเสร็จ

•พนักงานในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการทำ process audit VDA6.3

•พนักงานให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ process audit VDA6.3 ให้มีประสิทธิภาพ

•พนักงานเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองมากขึ้น


วิทยากร

คคนัมพร ใจวงษ์ (ครูดิ๊ฟ)

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต)

ผู้เชียวชาญในด้านระบบการจัดการองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ISO, IATF , 5S , QCC , KM ฯลฯ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การลงมือทำจริง ตั้งแต่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จนไปเป็นผู้บริหาร จึงทำให้เห็นภาพ และจับต้องได้

สถานที่จัดงาน

โรงแรมรัตนชล

เมืองชลบุรี | ชลบุรี

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,800.00 บาท พิเศษ ชำระก่อนวันอบรม ลดเหลือท่านละ 7,000 บาท

 (จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร VDA6.3 Process Audit (2Day)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: VDA6.3, Process Audit, Audit

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด