หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

จำนวนคนดู 316 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: เรียนรู้...พัฒนาทักษะ...เพื่อความสำเร็จ

1.เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะในการทำงาน

2.เรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ

•ความคิด

•การวางแผน

•การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ

•การสื่อสารและประสานงาน

3.กระบวนการในการพัฒนาทักษะการทำงาน

4.เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

•จุดแข็ง...จุดอ่อน

5.กิจกรรม “วิเคราะห์ตนเอง” เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน

Module 2: พัฒนาทักษะด้านต่างๆ...เพื่อพิชิตความสำเร็จตามเป้าหมาย

6.เทคนิคการพัฒนาด้านความคิด

7.เทคนิคพัฒนาทักษะการวางแผน

8.เทคนิคการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน

9.เทคนิคการเป็น....นักแก้ไขปัญหา...นักตัดสินใจที่ดี

10.กิจกรรม...พัฒนาความคิด...สร้างสรรค์การทำงาน

11.กิจกรรม...รู้จักวางแผน...เพื่อการทำงานที่เป็นระบบ

12.กิจกรรม...กล้าตัดสินใจ...แก้ปัญหาเป็น

13.กิจกรรม...การสื่อสาร...ฟังให้เข้าใจ....พูดให้ตรงประเด็น

14.สรุป คำถาม และ คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, การทำงาน, ประสานงาน, ฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด