เทคนิคการจดบันทึกและการบริหารงานแบบมือโปร

จำนวนคนดู 99 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวข้อการอบรม

1.ศักยภาพเลขานุการมือโปรด้วย “วิสัยทัศน์ พันธกิจและคุณค่า”

2.การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม

3.การวางแผนการบริหารเวลา และการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

4.รูปแบบของรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Type of meeting’s minutes (Both Thai and English)

-Workshop : การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้ และเข้าใจหัวหน้า

5.วงจรการบริหาร “การประชุม” ที่มีประสิทธิผล (Effective Cycle of “Meeting Administration Management)

6.บทบาทหน้าที่ของผู้จดบันทึก (Minutes’taker duty)

7.ทักษะการจดบันทึกในรูปแบบมาตรฐานการจดบันทึกรายงานการประชุม

8.หลักการในการจัดทำ “รายงานการประชุม” (Producing informative “Minutes of Meeting”)

9.สรุปถาม - ตอบ และปิดอบรม


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการประชุม, เทคนิคการจดบันทึกและการบริหารงานแบบมือโปร, ศักยภาพเลขานุการมือโปร, รายงานการประชุม, วงจรการบริหาร “การประชุม”, การจดบันทึกรายงานการประชุม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด