หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ( Inspiration for Success )

รหัสหลักสูตร: 66599

จำนวนคนดู 1704 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ( Inspiration for Success )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การทำงานในปัจจุบันทุกองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาทิ ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และวิธีการ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทว่าบุคลากรภายในองค์กรก็มีความหลากหลายทางด้านช่วงอายุ ส่งผลให้เกิดความแตกต่าง ด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยน สิ่งนี้อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรเกิดสภาวะที่เรียกว่า “Bored of Work” สะสม และหากปล่อยไว้เป็นเวลานาน อาจส่งผลในเกิดการ “Turn Over” ต่อเนื่องได้
     หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (Inspiration for Success) มุ่งเน้นปรับปลี่ยนมุมมองในการทำงานใหม่ และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เรียนรู้ความแตกต่างและวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในหารทำงานอย่างมีเป้าหมาย เพื่อส่งผลให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน “Work Life Balance”
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติ มุมมอง และแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์ได้
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ เทคนิค ไปปรับใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร 

   1.    ความสำคัญ และองค์ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
   2.    ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
   3.    เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์
   4.    เรียนรู้ความสำคัญและหาทำงานในยุค VUCA
   5.    เรียนรู้ความแตกต่าง  Growth Mindset กับ Fixed Mindset
   6.    เทคนิคการวางแผนงานด้วยหลัก 5W 1H
   7.    เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงานด้วย Ikigai
   8.    เทคนิคการเรียนรู้ เพื่อเป้าหมายในการทำงานด้วย 3 Learn
   9.    เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้วย 4 ทฤษฎี
   10.   เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผู้อื่น (D-R-I-V-E)
   11.   เทคนิคการสร้างสมดุลการทำงานและการใช้ชีวิต
   12.    เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยหลัก 5ป
   13.    เรียนรู้ความเชื่อในอดีต เพื่อค้นหาผลลัพธ์ในปัจจุบัน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ( Inspiration for Success )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน, Inspiration for Success

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด