สต๊อกลดกำไรพุ่ง รุ่น 22

จำนวนคนดู 85 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม สต๊อกบวม,เงินจมอยู่ในสต๊อกจำนวนมาก หรือสินค้าขายดีไม่มีสินค้าขาย สินค้าขายดิบขายดีแต่เงินไม่รู้ไปอยู่ไหน พนักงานไม่รู้จะกำหนด Min-Max จากอะไรถึงจะเหมาะสม ไม่รู้จะเริ่มปรับปรุงจากอะไรก่อนดี ถ้าท่านเจอปัญหาเหล่านี้หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านครับ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม:

1.ความรู้พื้นฐานสินค้าคงคลัง

2.ต้นทุนถือครองสินค้าคงคลัง

3.นโยบายการเติมเต็มสินค้าคงคลัง

4.วัฏจักรของสินค้าคงคลัง

5.หลักการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC Analysis

6.Workshop 1 การจัดกลุ่มสินค้าตามหลัก ABC Analysis

7.หลักการกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า ROP (Re Order Point)

8.หลักการกำหนดสินค้าเพื่อความปลอดภัย Safety Stock , Stock Day

9.หลักการกำหนด Min – Max

10.แนวคิดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ (Economic Order Quantity)

11.การบริหารสินค้าคงคลังแบบ VMI ( Vendor Management Inventory )

12.ตัวอย่างการลดต้นทุนถือครองสินค้าคงคลัง แต่ละประเภทธุรกิจ

13.Workshop 2 การกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า ROP (Re Order Point), Min - Max

และสินค้าเพื่อความปลอดภัย ( Safety Stock )

14.KPI หลักที่ใช้วัดในการจัดการสินค้าคงคลัง


วิทยากร
ดูประวัติ

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

สำหรับองค์กร (การขาย, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารสต๊อก, สต๊อกลดกำไรพุ่ง, Inventory Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด