หลักสูตร Solution Selling for B to B

จำนวนคนดู 402 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Solution Selling for B to B
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 26 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 41 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

           ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ลูกค้าของแต่ละธุรกิจมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไป พนักงานต้องมีทักษะในการเข้าใจลักษณะธุรกิจและความต้องการของลูกค้า จนสามารถเสนอแนะ และ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า จนลูกค้ารู้สึกว่า เราไม่ได้ขายหรือให้บริการอย่างขอให้เสร็จไปที แต่เราเป็น ที่ปรึกษา หรือ เป็นคู่แท้ทางธุรกิจ (Business Partners) ผลที่เกิดขึ้นคือ ลูกค้าจะไว้เนื้อเชื่อใจ มั่นใจ รู้สึกสัมผัสได้ถึงบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง จนไม่กล้าจะหนีไปไหน

           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย พนักงานให้บริการ หัวหน้าพนักงานขาย และหัวหน้าทีมบริการ ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ใน การขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษากับลูกค้า ตั้งแต่การเข้าใจลักษณะธุรกิจ และ ความต้องการของลูกค้า เข้าใจลักษณะการขายและการให้บริการอย่างที่ปรึกษา การทำ Workshop การขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษา เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษา

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษากับลูกค้าให้เหมาะกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จนกลายเป็นจุดได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.ความหมายและความสำคัญของการขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษา

2.เข้าใจลักษณะธุรกิจของลูกค้า

3.วิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการของลูกค้าที่จะให้คำปรึกษา

4.คุณภาพที่ลูกค้าต้องการจากการขายและการให้บริการอย่างที่ปรึกษา

5.กิจกรรม Workshop: การขายและการให้บริการอย่างที่ปรึกษา 1

6.ขั้นตอนการขายและการให้บริการอย่างที่ปรึกษา

•การเสาะหาลูกค้าเพื่อการขาย

•การเตรียมตัวของพนักงานขาย

•การนัดหมายลูกค้า

•การเปิดการขาย

•การวิเคราะห์โอกาสการขาย

•การนำเสนอผลิตภัณฑ์

•การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง

•การเจรจาต่อรอง

•การปิดการขาย

•การติดตามผลและบริการหลังการขาย

7.มิติของคำปรึกษาที่จำเป็นแก่ลูกค้า

8.สุดยอดเทคนิคการโน้มน้าวลูกค้าด้วยคำปรึกษา

9.มิติของการตัดสินใจในมุมมองของลูกค้า

10.ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการให้คำปรึกษา

11.กิจกรรม Workshop: การขายและการให้บริการอย่างที่ปรึกษา 2

12.ประโยชน์ของคำปรึกษาในมุมผู้ซื้อและผู้ขาย

13.สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Solution Selling for B to B
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, การขาย/ตลาด, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด