เทคนิคการลงโทษโดยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย

จำนวนคนดู 52 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
เทคนิคการลงโทษโดยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 16 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 26 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การออกหนังสือเตือนปัญหาฝ่ายบุคคลต้องรู้และห้ามมองข้าม กรณีที่มีพนักงานขาดงานโดยไม่ได้บอกกล่าวท่านจะมีวิธีการทำอย่างไร การตักเตือนลงโทษหรือออกหนังสือเตือนก่อนจะเลิกจ้างนั้นมีกี่ขั้นตอนและอย่างไร อำนาจหน้าที่ใดในการลงโทษพนักงานกระทำความผิด เทคนิคการสอบสวนข้อเท็จจริง และสาระสำคัญของหนังสือเตือนที่สามารถนำมาบังคับใช้ทางกฎหมาย และถ้าลูกจ้างลาผิดระเบียบ นายจ้างไม่อนุมัติแต่ลูกจ้างยังคงหยุดงาน นายจ้างจะดำเนินการอย่างไร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้มีสิทธิออกหนังสือตักเตือน) ได้ใช้แบบหนังสือตักเตือนฯ เป็นแบบอย่างเดียวกัน

2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำความผิดเป็นกิจลักษณะ ไม่ใช่พร่ำบ่นด้วยวาจา เพราะจะทำให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทราบแน่ชัดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ผู้บังคับบัญชาจึงจะเอาผิด

3. เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้กระทำความผิดได้รู้สึกตัว และกลับตัวให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับสำหรับการเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือคำสั่งอันชอบด้วยระเบียบ หรือกฎหมาย

4. เพื่อให้มีหลักฐานเป็นเอกสารแสดงว่าผู้บังคับบัญชาได้ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องที่กระทำผิดไปแล้วอย่างไร


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และสิทธิของการลาตามกฎหมายแรงงาน

•สิทธิลาป่วย

•สิทธิลากิจ

•สิทธิลาพักร้อน

•สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร

•สิทธิลาราชการทหาร

- สิทธิลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ฯลฯ

2. การตักเตือนและการออกหนังสือเตือนพนักงานที่กระทำความผิดในเบื้องต้น

•อำนาจการลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบุคคล

•เทคนิคในการสอบสวน/สอบข้อเท็จจริง

•การตักเตือนพนักงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง

•การตักเตือนพนักงานในเบื้องต้นและก่อนออกหนังสือเตือนพนักงานต้องทำอย่างไรบ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย

•แบบฟอร์มที่ใช้ในการออกหนังสือเตือนมีสาระสำคัญอะไรบ้าง

• ในกรณีที่ลูกจ้างยอมรับและเซ็นชื่อในหนังสือเตือน ฝ่ายบุคคลต้องทำอย่างไรต่อไป

•กรณีที่ลูกจ้างไม่ยอมเซ็นชื่อรับทราบข้อความใบเตือน นายจ้างต้องทำอย่างไร

3. การรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนลงโทษทางวินัย จะต้องทราบขั้นตอนในการลงโทษและการรวบรวมหลักฐานใดบ้าง

•การจัดทำแบบฟอร์มบันทึกการให้การพยาน

•รูปแบบของการสอบสวนสอดคล้องกับความผิดโทษทางวินัยมีอะไรบ้าง

•โทษทางวินัยที่มีการลงโทษพนักงานพื้นฐานมีอะไรบ้าง

•การตรวจสอบข้อมูลพยานบุคคลว่ามีอะไรบ้าง

•วิธีการบันทึกคำให้การพยานและการอ้างเอกสารหรือวัตถุพยานเข้าสู่สำนวนการสอบสวน

•ทำอย่างไรเมื่อพยานขอแก้ไขคำให้การต่อศาล

•การอ่านบันทึกคำให้การพยานฟัง พยานต้องเซ็นรับทราบ และถ้าหากพยานไม่เซ็นรับทราบจะมีวิธีการใดบ้าง

•การพักงานระหว่างสอบสวน ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเมื่อใดและต้องมีการพักงานกี่วันนับจากวันที่สอบสวน

4. ฝึกปฏิบัติจริงการสอบข้อเท็จจริงและการแจ้งหนังสือเตือน


วิทยากร
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 1500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:อรัญญา
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการลงโทษโดยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด