สัมมนา Online : กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าอย่างง่าย

รหัสหลักสูตร: 64804

จำนวนคนดู 95 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ในทุกธุรกิจที่มีกิจกรรมการขายปัจจัยที่ควบคุมได้ยากที่สุดคือ “คน” ซึ่งก็คือ 1. คนขาย 2.ลูกค้า ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากในกระบวนการขาย ก็คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า หากพนักงานขายสามารถเข้าไปในหัวใจของลูกค้าได้ จะเพิ่มโอกาสการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้มากขึ้นได้ ทั้งการซื้อสินค้าครั้งแรก และการซื้อสินค้าซ้ำได้ ดังนั้นทักษะการพิชิตใจลูกค้าเป็นทักษะที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่นักขายควรจะมี


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจความต้องการและความจำเป็นของลูกค้า

3. ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจการเข้าพบลูกค้าให้เกิดความประทับใจ

4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจบทการขาย เพื่อพิชิตใจลูกค้า

5. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ การขายความน่าเชื่อถือของคนขาย

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. พฤติกรรมผู้บริโภค (6 W 1 H)

2. ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์

3. การสร้างความประทับใจลูกค้าแรกพบ

4. บทการขาย เปิดใจ เสนอขาย และปิดการขาย

5. การสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า


ลักษณะการจัดอบรม ใช้ระบบประชุมออนไลน์ Zoom


วิธีการอบรม การบรรยาย การถามตอบแบบสื่อสาร 2 ทาง ใช้กระดาษกิจกรรมโดยใช้สินค้าของผู้อบรมเป็นตัวตั้ง เพื่อร่วมกันคิดกับวิทยากรว่าจะขายผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าอบรมกับลูกค้ารายใหญ่นักธุรกิจอย่างไร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13 : 00-16 : 00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าอย่างง่าย, กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า, ขาย, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด