ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร

รหัสหลักสูตร: 64885

จำนวนคนดู 86 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดังนั้น จึงขอนำเสนอหลักสูตร “ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร” เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท และอำนาจหน้าที่ ของ QMR

2. เพื่อให้ QMR สามารถดำเนินระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

3. เพื่อให้ QMR นำพาองค์กรพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1: มารู้จัก QMR กันหน่อย

· QMR คือใคร

· คุณสมบัติของ QMR มีอะไรบ้าง

· บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR มีอะไรบ้าง

บทที่ 2: หน้าที่นี้ของ QMR

· การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Core team & Working Party

· การจัดทำนโยบายคุณภาพ Quality Policy

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี Objective & Target

· การจัดทำ Quality Management Plan ประจำปี

· การจัดทำและขออนุมัติงบประมาณในการทำกิจกรรมประจำปี Budget Plan

บทที่ 3: เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual

· องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำคู่มือคุณภาพที่ QMR ต้องรู้

· ก่อนทบทวน-อนุมัติ Procedure, WI นั้น QMR ต้องพิจารณาอะไร

· เมื่อมีความขัดแย้งในการจัดทำ Procedure, WI ทาง QMR ต้องทำอย่างไร

· Workshop #1: อะไรที่ต้องกำหนดไว้ใน Quality Manual

บทที่ 4: QMR ต้องรับผิดชอบอะไรในการ Internal Quality Audit

· Audit Check Lists ต้องดูอะไรบ้าง ก่อนที่ QMR จะทำการอนุมัติ

· QMR จะทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างทำการ Audit

· การออก CAR หรือ PAR ทาง QMR จะตัดสินอย่างไร

· การปิด CAR/PAR ต้องทำอย่างไร ปิดได้จริงหรือ QMR จะพิจารณาอย่างไร

· Workshop #2: หน้าที่หลักของ QMR ในการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 5: QMR ต้องทำอะไรใน Management Review

· หน้าที่สำคัญของ QMR ในการประชุม Management Review คืออะไร

· อะไรที่ต้องบรรจุไว้ใน Management Review

· วิธีดำเนินการ Management Review ให้ประสบผลสำเร็จ

· สิ่งที่ควรได้รับจากการประชุม Management Review คืออะไร

· QMR จะต้องทำอย่างไร หากมีคำถามจาก Top Management

· Workshop #3: ความรับผิดชอบของ QMR ในการทบทวนฝ่ายบริหาร

บทที่ 6: QMR เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับการตรวจสอบจาก Certified Body

· QMR ต้องวางแผนในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอกอย่างไร

· ตัวอย่างแผนการตรวจสอบจาก Certified Body เพื่อรับรองระบบ

· หลักสำคัญและหัวใจที่จะทำให้ผ่านการตรวจสอบจาก Certified Body

· หลักปฏิบัติในระหว่างการตรวจสอบจาก Certified Body ที่ QMR ควรรู้

· หากได้รับ CAR/PAR จาก Certified Body, QMR จะต้องทำอย่างไร

· เทคนิคการปฏิบัติเพื่อให้ปิด CAR/PAR และได้การรับรองระบบ

· อีกหน้าที่สำคัญของ QMR คือการรักษาระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นทำอย่างไร

Sponsored
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหาเรื่องคน (People Management 101)

 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง ถ้าคุณต้องดูแลลูกน้องที่มีความหลากหลาย ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร, QMR มือโปร, QMR, ISO 9001:2015, ISO