ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่

ติดอาวุธการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ
พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

จำนวนเข้าชม 724 ครั้ง

ติดอาวุธการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ

Sponsored
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร (Coaching & Mentoring technique)

ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้า...

ดูรายละเอียด

อาวุธที่น่ากลัวที่สุดก็คือ “ความรู้” ไม่มีใครสามารถจี้ หรือปล้นไปจากคุณได้ ฉะนั้น เรียนรู้ไปเถอะ เรียนรู้ใหม่มากๆ เพราะความรู้เป็นอาวุธที่สามารถทำได้ทุกสิ่ง โดยเฉพาะทำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ แต่ก่อนที่จะมุ่งไปหาความรู้ต่างๆ พวกคุณมีสิ่งเหล่านี้ภายในตัวเองแล้วหรือยัง!?

 

ทักษะการเรียนรู้ (study skills)

ต้องการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้น โดยต้องพร้อมในเรื่องวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การบันทึก เพื่อจดทุกอย่างแล้วทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง

 

ทักษะชีวิต (life skills)

สามารถจัดการเวลา แบ่งเวลาส่วนตัว เวลาเข้าสังคม และเวลาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ที่สำคัญสามารถแบ่งเวลาการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวและเกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด

 

ทักษะการวางแผน (planning skills)

เมื่อต้องการเรียนรู้ ต้องสามารถวางแผนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ และสามารถวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

ทักษะพื้นฐาน (basic skills)

คุณต้องรู้จุดประสงค์และความต้องการของตนเองก่อนว่า อยากเรียนรู้ในเรื่องอะไร เช่น การคำนวณ การใช้คอมพิวเตอร์ การทำงานกราฟิก หรือการบริหารจัดการ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

 

ทักษะการสื่อสาร (communication skills)

เรื่องของการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนและเรียบเรียงข้อมูลรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ของตัวเอง

 

ทักษะการวิเคราะห์ (analytical skills)

ความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญและความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้

 

ความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ (completion skills)

ความมุ่งมั่นพยายาม ความอดทน รวมทั้งความมีวินัย ทั้งในแง่ของการเรียนรู้ และการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ เพราะความสำเร็จเกิดจากบทเรียน ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างลงมือทำงาน

 

นอกจากนี้ หากต้องการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความสำเร็จในอนาคต ต้องหนีจากคำว่า ‘ไม่’ เช่น

-          ฉัน ‘ไม่’ มีแรงจูงใจในตัวเองมากพอ

-          ฉัน ‘ไม่’ มีความสามารถ หรือ ‘ไม่’ เก่งพอ

-           ฉัน ‘ไม่’ กล้าทำ กลัวการผิดหวัง

 

หากผู้เรียนขาดความกล้าและขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง จะกลายเป็นอุปสรรคในการเรียน และทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้เลือนลาง เพราะคุณขาดความมั่นใจ ดังนั้น จงจำไว้ว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณ ถ้าไม่ลงมือทำ และแน่วแน่กับสิ่งๆ นั้นคุณก็จะไม่พบจุดเปลี่ยนชีวิต และอาจพลาดกับโอกาสความสำเร็จในอนาคตได้

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »