บันทึกสำเร็จ...

ดร.อุ๋ย

วีรินยาอร  เหลืองบริบูรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง,สตาร์ทอัพ Start Up,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, สตาร์ทอัพมือใหม่, วิทยากร)

จำนวนเข้าชม 9428 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นที่รู้จักในวงการที่ปรึกษาและพัฒนาองค์กร ในสมญา “ดร. อุ๋ย อินโน” โดยมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการบริหารจัดการองค์กร 12 ปีในงานบริหารจัดการนวัตกรรม

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

2015 – 2017:                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซบู(ประเทศฟิลิปปินส์) Cebudoctors’ University

                        ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาองค์กร

2008 – 2013:            บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

                        (นักเรียนทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

1998 – 2000:                  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        มหาบัณฑิต , วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

                        (นักเรียนทุนการศึกษา บ. ไทยพลาสติกจำกัด(มหาขน)ในเครือปูนซีเมนต์)

1994 - 1997:                    คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        ปริญญาบัณฑิต , วัสดุศาสตร์

                        (นักเรียนทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

1989 - 1993:                    โรงเรียนสตรีวิทยา / สายวิทยาศาสตร์ 

ประสบการณ์

Work Experience)

2016 - Present

:

กระบวนกร และพัฒนากร (Trainer and Facilitator)

     กลุ่มพัฒนากร

2013 - 2016

:

ผู้จัดการ , ฝ่ายพัฒนาองค์กรและส่งเสริมนวัตกรรม

ผู้จัดการ , ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์นวัตกรรม)

ผู้จัดการ , ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล)

กลุ่มน้ำตาลมิตรผล

2012 - 2013

:

ผู้จัดการพิเศษ (Specialist (Manager),

Innovation Center, Research and Development

True Corporation PLC.

2011 - 2012

:

ผู้จัดการพิเศษ (Specialist (Manager),

Innovation Center, Organization Development

True Corporation PLC.

2010 - 2011

:

นักวิจัยพิเศษ

Co - Researcher , Unisearch , Chulalongkorn University

2010 - 2011

:

นักวิจัยพิเศษ (Co – Researcher)

 Technopreneurship and Innovation Management Program, Chulalongkorn University

2003 - 2010

:

ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager)

Research and Development Department ,ARS Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

2002 - 2003

:

นักเทคนิคการตลาด (Technical Marketing)

Marketing Department ,Thai2Learn Program , NSTDA

Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.อุ๋ย วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

  • ทั้งหมด
  • อบรม Business Development
  • อบรม creativity