registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 19 มีนาคม 2557 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 19 เดือน มีนาคม 2557

เรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น “ผู้นำเสนอมืออาชีพ” ต่อไป
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้บริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีข้อบังคับการเกี่ยวกับการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างเจาะลึก พร้อมตัวอย่างการจัดทำข้อบังคับในการทำงาน
การค้าใน AEC เริ่มกันแล้ว มีการอบรมเกี่ยวกับ AEC กันแล้วมากมาย แต่ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องการค้าให้ครบวงจรพอจะนำไปบริหารงานซื้อ/งานขาย สินค้าใน ASEAN ได้ การใช้เอกสารสิทธิ์ในกระบวนการขอรับสิทธิประโยชน์
เป็นหลักสูตรแรกหนึ่งเดียวของอาเซียน ที่ออกแบบเพื่อสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไฟแรง
ส่งเสริมและผลักดันในการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไขทุกปัญหาและข้อสงสัยด้านการประกันภัยและสินไหมทดการขนส่งทางทะเล ทางบก ทางอากาศแทนและกรณีศึกษา
การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ภายใน และสามารถนำมาออกแบบ พร้อมส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าค้าได้ ถือว่าเป็นแก่นแท้ของความสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการศึกษา และเพิ่มเติมประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์
เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่กำลังจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมความปลอดภัยและระบบมาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรม
เรียนรู้การเตรียมเครื่องทำพริกแกง การเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ วิธีการปรุง แนะเคล็ดลับสูตรเด็ดแบบไม่ห่วงสูตร
งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม...คุณจะวางแผนการทำงานให้ได้มากขึ้นได้อย่างไร
การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า-ส่งออก มีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าของโลก และ การค้าในอาเซียน
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2008 ได้รับการกำหนดมาเป็นข้อกำหนดกลางๆ ซึ่งองค์กรทุกขนาด ทุกประเภท สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
เรียนรู้เครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียม จัดเป็นเครื่องมือป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก กรรมวิธีในการผลิต การเลือกใช้และการออกแบบ รวมทั้งการทดสอบคุณสมบัติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เรียนรู้แนะนำเอกซ์เอ็มแอลและแอนดรอยด์ส่วนประกอบและการกระทำต่างๆของแอนดรอยด์และวิธีการเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนรู้การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร การสร้างสัมพันธภาพแบบครบวงจรและเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
พัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตนเอง
เพื่อค้นหาตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดให้มีการพัฒนาแบรนด์ธุรกิจฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy และนำไปใช้ได้จริง
เรียนรู้วิธีการจัดการกับขยะในโรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย การจัดเตรียมและการส่งเอกสารต่อหน่วยงานราชการ
เพื่อการประกอบอาชีพและการลงทุน สำหรับนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า และนักศึกษาจบใหม่
เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ กับองค์กรและบุคลากร
การเผยแพร่ผลงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรแฟชั่น (ขั้นสูง) สำหรับวิชาชีพที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นในอนาคต
1. สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของ เห็ดหลินจือ 2. เห็ดหลินจือสามารถแตกลายสินค้าอะไรได้บ้าง

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 19 มีนาคม 2557