การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลังยุควิกฤติโควิด

รหัสหลักสูตร: 66568

จำนวนคนดู 184 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลังยุควิกฤติโควิด
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     แม้เศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ ในระยะข้างหน้า แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน ทั้งนี้เพราะหลายธุรกิจมีการปรับตัวในด้านการลดต้นทุนด้านบุคลากร ทั้งโดยการปรับวิธีการทำงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนมีจำนวนผู้ตกงานเป็นจำนวนมากจากอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้แรงงานจำนวนไม่น้อยต้องออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ และเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ  จึงอาจทำให้บางอุตสาหกรรมไม่สามารถดูดซับแรงงานกลับเข้าระบบได้รวดเร็วเพราะทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของงานหรือที่เรียกว่าปัญหา "skill mismatch" ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในยุคของการขาดแคลนแรงงานมาก่อน จึงมีแนวโน้มเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา
   1.  ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน
   2.  ความเชื่อมโยงแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์ขององค์กร
   3.  การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจองค์กร เพื่อกำหนดภาระงานสู่หน่วยงานต่าง ๆ
   4.  ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
   5.  กระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านกำลังคน
             -  การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน (Demand Analysis)
             -  การวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ (Supply Analysis)
             -  การวิเคราะห์ส่วนต่างของกำลังคน (Gap Analysis)
             -  การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของอัตรากำลังคนภายใน-ภายนอก (Movement Analysis)
             -  การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดคุณสมบัติ (Specification) ของแรงงานที่เหมาะสม
   6.  การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของการใช้กำลังคน  
   7.  เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคน
             -  วิเคราะห์กระบวนตามกระบวนการปฏิบัติงาน (Workflow Analysis)
             -  วิเคราะห์ตามปริมาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน (Work Measurement /Time & Motion Study)
             -  วิเคราะห์ตามสัดส่วนหรืออัตราส่วนต่าง ๆ (Productivity Ratio/ Input-Output Ratio)
   8.  การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนในงานที่มีลักษณะเฉพาะ
             -  กรณีสายงานขาย
                      *เทคนิควิธีใช้งบประมาณฝ่ายขายเป็นฐาน
                      *เทคนิควิธีคำนวณปริมาณงานเป็นฐาน
                      *เทคนิควิธีใช้กำไรส่วนเพิ่มเป็นฐาน
             -  กรณีสายการผลิต เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมตามแผนการผลิต
                      *ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการผลิตกับอัตรากำลังคน
                      *โครงสร้างต้นทุนการผลิต
                      *Level Production with overtime and subcontract
                      *Chase Plan
                      *Level Production with back order as need
   9.  กระบวนการจัดทำงบประมาณกำลังคนประจำปี
   10.  การจัดการกับอัตรากำลังคนที่ด้อยคุณภาพ
   11.  แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต
   12.  Workshop : การวิเคราะห์งาน,การวิเคราะห์ภาระงาน,การวิเคราะห์อัตรากำลังคนในรูปแบบต่าง ๆ  

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลังยุควิกฤติโควิด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน, เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลังยุควิกฤติโควิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง