ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 06 มิถุนายน 2557 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 06 เดือน มิถุนายน 2557

คุณจะรู้ว่าการสร้างธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ให้ได้หลักล้านบาททำได้ไม่ยาก คนที่ลงมือก่อนย่อมได้เปรียบ
เป็นหลักสูตรแรกหนึ่งเดียวของอาเซียน ที่ออกแบบเพื่อสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไฟแรง
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
โครงการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างไทยและเยอรมัน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของไทย ตามนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมและผลักดันในการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรียนรู้และเข้าใจ ถึงแนวคิดระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004 และการตีความของมาตรฐานดังกล่าว การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการควบคุมลั
เรียนรู้การบริหาร และการให้บริการของโครงการที่สมบูรณ์ เป็นเครื่องมือการเพิ่มพูลมูลค่าให้กับโครงการอย่างแท้จริง
เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างพฤติกรรมของบุคลากรที่ทำหน้าที่บริการ ให้สามารถบริการจนทำให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำ แถมยังบอกต่อเพื่อน ๆ อีกด้วย
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาจิตใจและชีวิตตนเองทุกด้าน ทั้งอาชีพ การงาน ความสัมพันธ์
สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ของประเทศไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง ผู้ประกอบการจึงคาดหวังที่จะสร้างรายได้ และทำกำไรให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการเข้าใจและสามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในด้านต่างๆ
การพิมพ์ผสมผสานระหว่างออฟเซ็ทและดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีและความสามารถในการพิมพ์ดิจิทัลมาใช้ในงาน พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวคิดบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์
ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์การที่มีการดำเนินกิจกรรม Kaizen Suggestion / SGA ไปได้สักระยะหนึ่งมักประสบกับปัญหา“พนักงานขาดความร่วมมือ” , “ไม่มีอะไรแปลกใหม่” , “เสนอความคิดเดิมๆ” , “คณะทำงานและพนักงานเกิดความเบื่อหน่าย เตรียมพบทางออกในหลักสูตรนี้
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง ผู้บริกหารและผู้ประกอบการจึงคาดหวังที่จะสร้างรายได้ และทำกำไรจากการลงทุน
ร่วมค้นหากลยุทธ์การนำเสนอและการสื่อสารโดยหลักการของ Neuro-Linguistic Programming (NLP)
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL ACADEMY สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 06 มิถุนายน 2557