หลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ

รหัสหลักสูตร: 66184

จำนวนคนดู 3013 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

     การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันบุคลากรภายในถือเป็นหัวใจสำคัญในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การขับเคลื่อนธุรกิจ การสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นต้น ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความรู้ มีทักษะ และมีศักยภาพในทุกด้าน เพื่อผลักดันเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ให้ประสบความสำเร็จ
     หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความจำเป็นของการพัฒนาและการนำเครื่องมือแต่ละประเภทมาปรับใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร พร้อมทั้งเทคนิคในดำเนินการตามขั้นตอนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรภายในสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรภายนองค์กร

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือ วิธีการ และขั้นตอนในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และเทคนิคไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ปรับ Mindset การพัฒนาบุคลากร

   2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

   3. เรียนรู้ความต้องการของบุคลากร

   4. เรียนรู้ความแตกต่างของบุคลากร

   5. ผู้ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร

Workshop  วิเคราะห์มุมมองการพัฒนาบุคลากร

   6. ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร

   7. องค์ประกอบในการพัฒนาบุคลากร

   8. เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร

   9. วิเคราะห์ความจำเป็นการพัฒนาบุคลากร

   10. สร้างความตระหนักการการพัฒนาบุคลากร

   11. ถาม-ตอบ

Workshop  วิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อย เครื่องมือ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   - การบรรยาย  40%

   - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

   - กรณีศึกษา 10%


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   - ผู้จัดการ

   - หัวหน้างาน

   - ผู้ทำงานด้านพัฒนาบุคลากร


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ, อบรมการพัฒนาบุคลากร, อบรม ฝ่ายบุคคล, อบรม HR, อบรม การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด