registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 13 มีนาคม 2560 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 13 เดือน มีนาคม 2560

ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้นจาก วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ POLYMER NANOTECHNOLOGY โดยแบ่งเป็น 4 Theme
หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ หมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความผิดพลาด ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นก่อน ซึ่งเป็นความรู้อันทรงคุณค่าหาไม่ได้จากสถาบันอื่น หรือตำราทั่วๆไป
เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla, การสร้างระบบร้านค้าเพื่อซื้อขายสินค้าออนไลน์
ขอเชิญอบรมหลักสูตร ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น รุ่นที่ 6
ด้วย สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล ได้รับการประสานแจ้งจากกรมการพาณิชย์ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนำคณะผู้แทนจากภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองต่างๆ ของมณฑลซานตง ที่สนใจจะจัดซื้อจัดหาสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางทะเล และสินค้าอุป
ขอเชิญอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 35
แนะนำสำหรับการต่อยอดธุรกิจ ด้วยเครื่องมือออนไลน์ที่มีแนวคิดที่ถูกต้องในการสร้างให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด
การทำธุรกิจให้สำเร็จ จำเป็นต้องทำการตลาดประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าและบริการ
✔ พื้นฐานเรื่องรสยาตามหลักเภสัชกรรมแผนไทยเพื่อการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยในขั้นตอนต่างๆของสปาไทย รวมถึงสามารถดัดแปลงสูตร ต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ ✔ แนะนำการขอเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง และการขอจดแจ้ง อย. ✔ แนะนำแหล่งซื้อวัตถุดิบพร้อมเบอร์ติดต่อทั้งกรุ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 13 มีนาคม 2560