หลักสูตรอบรมสัมมนา 15 กุมภาพันธ์ 2561 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ฝึกอบรมการเขียนโมเดลธุรกิจและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการใหม่ สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโลโนยี หรือ แพลตฟอร์ม เพือให้สื่อสารไปถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น สอนโดยให้ลองลงมือทำจริง เห็นผลลัพธ์จริง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้สามารถนำเอาโปรแกรมประยุกต์ มาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขัน

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561