registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 15 สิงหาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2561

เข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ด้านการตลาดรูปแบบใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูดีเพิ่มมูลค่า การต่อยอดนวัตกรรมและสร้างแบรนด์ในยุค 4.0
มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร การคิดเชิงบวกสู่การสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการขาย
ชุดเครื่องจักรแบบครบวงจร เพียงแค่เตรียมวัตุดิบที่ต้องการแปรรูปมาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยชุดเครื่องจักรของเราเท่านั้นเรามีชุดเครื่องจักรที่สามารถแปรรูปวัตถุดิบจนเป็นสินค้าสำเร็จนำไปวางขายได้ทันที วัตถุดิบที่สามารถแปรรูปตัวอย่าง เช่น นม, กาแฟคั่ว, สมุนไพร
พบกับสัมมนาแห่งปี "รอบรู้เรื่องบัญชีภาษี วางแผนสู่ SME มืออาชีพ" ที่รวมเอาทุกเรื่องบัญชีภาษี และกฎหมาย ที่คุณควรรู้ มาไว้ในงานเดียว กับวิทยากรจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
พบกรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล
เรียนเพียง 1 ได้คุ้มถึง 2 ทั้งไทยและอังกฤษ แม้จะไม่ใช่นักกฎหมายก็สามารถเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้จริง !

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 15 สิงหาคม 2561