หลักสูตร การบริหารจัดการแบบ Lean สำหรับผู้บริหาร (Lean Management for Manager)

รหัสหลักสูตร: 66055

จำนวนคนดู 2457 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การบริหารจัดการแบบ Lean สำหรับผู้บริหาร (Lean Management for Manager)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     แนวคิดการบริหารแบบ Lean คือ แนวคิดในการบริหารจัดการการทั้งด้านการผลิตและการบริการภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า (Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่า โดยการทำให้ต้นทุนต่ำลง และเพิ่มทุก ๆ กิจกรรมที่สร้างคุณค่า (Values) ให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสม ระบบ LEAN คือ การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่า พร้อมความสามารถในการปรับตัวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     Lean เปรียบเสมอเครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ เพื่อลดระยะเวลาของการดำเนินงาน และทำอย่างไรให้กระบวนการทั้งหมดในการดำเนินงานปราศจากความสูญเสีย (Wastes or Losses) ที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการนั้น ๆ รวมถึงเพื่อให้เกิดการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันเวลาพอดี และที่สำคัญคือการมีประสิทธิภาพและศักยภาพเหนือคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดเดียวกัน


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ความรู้ สร้างทักษะ ความเข้าใจในปรัชญา ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเครื่องมือของต่าง ๆ ของ Lean สำหรับผู้บริหาร

   2. เพื่อสร้างให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ และมีความสามารถในการบรรลุผลการดำเนินงานในการบริหารแบบ Lean

   3. เพื่อสามารถวางแผน สรรค์สร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยใช้แนวทางแบบ Lean สำหรับการดำเนินงาน ทั้งการผลิตและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   4. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเข้าสู่ Lean

   5. เพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน ลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่าให้กับการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างต่อเนื่อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม


   1. การบริหารจัดการแบบ Lean (Lean Management) คืออะไร

   2. กฎของผู้นำแบบ Lean (The Role of Lean Leaders)

   3. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้บริหารแบบ Lean

   4. ทักษะของผู้บริหารแบบ Lean เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

   5. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแบบ Lean (Lean Manager Role and Responsibilities in Management)

   6. เครื่องมือหลักที่สำคัญสำหรับผู้บริหารแบบ Lean

   7. การบริหารแบบ Lean สำหรับงานบริการทั่วไป

   8. การบริหารแบบ Lean สำหรับงานการผลิตสินค้า

   9. การบริหารงานด้าน Logistics แบบ Lean

รูปแบบการฝึกอบรม 

   - การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา, การทำ Workshop

วิทยากร 

   - อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

   - ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

   - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

   - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ , มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต

   - ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการแบบ Lean สำหรับผู้บริหาร (Lean Management for Manager)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการแบบ Lean สำหรับผู้บริหาร, Lean Management for Manager

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด