registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 20 กุมภาพันธ์ 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

การใช้ QC 7 Tools แล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDCA ร่วมกับ QC Story ก็จะทำให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง Corrective action และ Preventive action ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงาน เท่านั้น
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที สำรองที่นั่้งได้ทุกวันนะคะ ในราคาพิเศษสุด
ภาวะวิกฤตในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของภาวะวิกฤตอยู่ในระดับไหน ย่อมจะมีความจำเป็นและต้องให้ความสำคัญในการจัดการภาวะวิกฤตให้เบาบางลงหรือหมดไปในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตที่เกิดกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับมือวิกฤตทางโทรศัพท์ ต่อหน้าลูกค้า
Promotion สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที (ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0”
ระบบลีนเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั้งภาคผลิตและภาคบริการ เป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากหลายองค์กรนำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ ต้นทุนลด และกำไร เพิ่มอย่างเห็นได้ชัด และสามารถแข็งกันกับคู่แข่งได้ เพราะในโลกปัจจุบันหนี้ไม่พ้นเรื่องการแข่งขัน
ความเข้มข้นในเนื้อหายังคงเดิม รวมทั้งกรณีศึกษาจากหน้างานจริงที่หลากหลาย
ร่วมเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม และ Design Thinking เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล
การเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ออนดีมานด์, การปรับตัวของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และระบบ GSH ในภาคอุตสาหกรรม
หลักสูตร Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรอง
3900บาท
เพื่อทักษะการใช้คำพูด การเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมายให้เป็นมืออาชีพและความผิดพลาดน้อยที่สุดในการเจรจากับกลุ่มลูกค้า
ร่วมเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม และ Design Thinking เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล
การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562