registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 06 มีนาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 06 เดือน มีนาคม 2562

พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานให้เกิดความราบรื่น และความประทับใจ
หนึ่งในเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Organization Development) คือ การกำหนด Job ของหน่วยงานหรือกำหนดภารกิจหลักของฝ่าย/แผนกให้ชัดเจนด้วย Function Matrix เพื่อให้การประสานงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานราบรื่นไม่สะดุด
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย, ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน
การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16
หากผู้ประกอบการต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรตนเองในด้านการตลาด การเงิน การผลิต การจัดการกับบุคลากร ทางสถาบันเชิญท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
มีการอบรมเชิงปฏิบัติกการและการให้คำปรึกษาเชิงลึก ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต การค้าและบริการ ในห่วงโซ่ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ที่พัก, โรงแรม, สปา, การค้า, การค้าชายแดน, ศิลปวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยว, ร้านอาหาร ร้านของฝากของที่ระลึก
ERA เราพร้อมสนับสนุนให้ท่านประสบความสำเร็จในอาชีพตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ เรามีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ท่านทำงานง่ายขึ้น วิทยากรผู้มากประสบการณ์ที่จะมอบความรู้ให้แก่ท่าน

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 06 มีนาคม 2562