registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 03 พฤษภาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 03 เดือน พฤษภาคม 2562

การเก็บข้อมูลอย่างถาวร ช่วยสร้างความโปร่งใส ง่ายต่อการแบ่งปัน ข้อมูลทำให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
3900บาท
หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1) เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 2) ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 3) การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ 4) ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ 5)
Service mind : การบริการอย่างเหนือชั้น
3900บาท
ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย สามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ
เน้นการฝึกใช้ประโยคง่าย ๆ ที่ผู้เข้าอบรม คุ้นเคย มาใช้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้ประโยคเหล่านี้ในการสื่อสาร
Sponsored
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2-ทวีมิตร)
เพราะงานในฝ่ายธุรการและงานบริหารสำนักงานเป็นส่วนงานที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลืองานของฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร ฉะนั้นฝ่ายงานธุรการจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจที่องค์กรเผชิญอยู่และนี่จึงเป็นเหตุผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาการบริหา

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 03 พฤษภาคม 2562