registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 23 กรกฎาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม 2562

Sponsored
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)
3400บาท
KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุค
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อนอบรม 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
3,900บาท
กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้นเป็นต้นน้ำของกิจการ หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนให้ปฏิบัติการต่างๆ
เพื่อรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ต่อกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อท่านจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจ วิทยากร เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้า-ส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พื้นฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะต้องเผชิญในการทำงานวันนี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนงาน” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยงสอนงานและถ่ายทอดงาน” และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนงานมืออาชีพได้ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลาก
เสวนาครั้งนี้เป็นการเสวนาระดับนานาชาติที่มีวิทยากรเป็นผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ในเอเซียมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับอนาคตของนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์เอเซีย
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สำหรับงานเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน WORLD HAPEX 2019

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 23 กรกฎาคม 2562