ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 10 ตุลาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2562

สอนพื้นฐานการเทรดเบื้องต้นของตลาดต่างประเทศ หลักการวิธีทำกำไรง่ายๆ ในสกุลเงินทั่วโลก หุ้น ทอง น้ำมัน และการเทรดให้ได้กำไรง่ายๆด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ
หลักสูตรอบรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ และนำไปปรับใช้ในการวางแผนการขายให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
การสื่อสารถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและเป็นสุข เคล็ดลับของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ การเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้พูด
พื้นฐานการทำกำไรในตลาดหุ้น ทอง น้ำมัน สกุลเงิน และดัชนี สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐาน
การพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมเกิดบรรยากาศของการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมฟันฝ่าอุปสรรค เป็นบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้
เพื่อให้สามารถนำแนวคิด Agile Methodology มาสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
เคยเจอปัญหานี้ไหม การบริหารแบบตั้งเดิมมานานแล้วไม่รู้ว่าจะบริหารอย่างไรให้ขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ,มารับช่วงธุรกิจจากรุ่นพ่อไม่รู้จะบริหารยังไง ,ไม่รู้ต้นทุนขนส่งของตัวเอง,ควบคุมพนักงานขับรถไม่ได้ ,น้ำมันหาย ,มีระบบ GPS แต่ไม่เคยนำข้อมูลมาวิเคราะห์
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่ปรึกษาและ HRD ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ท่านจัดทำ Training Road Map และ IDP ให้เชื่อมโยงและสอดประสานเป็นงานเดียวกันที่ HRD Professional ไม่ควรพลาด
3 สิ่งที่ SMEs ต้องการ เงินทุน พัฒนา การตลาด ห้ามพลาด โครงการ TCC Express ภาคเหนือ ที่จะทำให้คุณเพิ่มยอดขายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้า
ตอบคำถาม "จะทำอย่างไร? ให้การบริหารคนและงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน" ซึ่งเป็นคำถามที่หัวหน้างานมักพบในการทำงานในองค์กร ที่มักประสบปัญหาที่การบริหารคนและงาน บางครั้งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้เทคนิค วิธีการพูดกับ ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ
หลักสูตรนีี้จะช่วยใช้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้กระบวนการคัดเลือก คนให้ได้ “ตัวตนที่แท้จริง” ที่เหมาะสมกับสิ่งที่องค์กรต้องการ
โค้งสุดท้าย เพื่อความสำเร็จของธุรกิจคุณกับการเพิ่มยอดขายผ่านช่องทาง Ecommerce มาพบกันที่งานนี้ โครงการ TCC Express ภาคเหนือ ที่จะทำให้คุณ เพิ่มยอดขาย เพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้า ได้เงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ได้ความรู้ที่ใช้พัฒนาธุรกิจของคุณ
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 10 ตุลาคม 2562