เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 65134

จำนวนคนดู 12855 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกค้ายาก (ชอบหลบหน้า) ในบางกรณีอาจจะใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า 

ปัญหาที่พบบ่อยคือ ลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือโชคดีอาจจะติดต่อลูกค้าได้แต่จะลูกค้าบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ เมื่อผู้เข้าฝึกอบรมอาจพบปัญหาเหล่าต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา “ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้” 


การใช้คำพูดและนํ้าเสียงเพื่อจูงใจ หรือโน้มน้าวให้ลูกค้ายอมชำระหนี้ตามเงื่อนไข โดยยังมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน เรียกว่า “ได้ทั้งเงิน และได้ทั้งใจ” ลูกค้าอีกด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

2.เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง


หัวข้ออบรมสัมมนา

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้

           1. มีใจและความรักในอาชีพ

           2. มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีหนี้สินค้างชำระ

           3. มีจิตใจพร้อมให้บริการ

          4. น้ำเสียงในการพูดต้องสุภาพ

          5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

          6. ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น

          7. มีทัศนคติเชิงบวก

          8. เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดีในเวลาเดียวกัน

          9. มีความอดทนต่อความกดดัน

          10. มีไหวพริบเชาว์ปัญญา

          11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

          12. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

          13. มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมาย

          14. เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน


เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท

         1.การทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์

         2.การทวงถามหนี้ภาคสนาม


เทคนิคการทวงหนี้ตามอายุหนี้

      1.หนี้ไม่เกิน 30 วัน

      2.หนี้เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน

      3.หนี้เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

      4.หนี้เกิน 90 วันขึ้นไป


กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้

     1.เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทวง

     2.ต้องมีเป้าหมายในการเจรจา

     3.สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

     4.มีทางเลือกให้ลูกหนี้

     5.แจ้งผลดีและผลเสีย

     6.จิตวิทยาโน้มน้าวจูงใจ

     7.ยึดมั่นสันติวิธี

     8.หาทางออกให้ลูกหนี้

     9.วิเคราะห์สินเชื่อลูกหนี้

     10.การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องท้ายสุด


กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้

     1.พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

     2.เทคนิคการใช้กฎหมายบังคับคดีเป็นเครื่องมือเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้

            ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

     3.แนวทาง-ประเภทของการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามกฎหมายใหม่

     4.เทคนิคการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้

     5.กฎหมายอาญาที่ต้องรู้

     6.พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานโทรศัพท์ทวงหนี้ พนักงานทวงหนี้ภาคสนาม เจ้าของกิจการทวงหนี้ OA
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการทวงหนี้, ทวงหนี้ภาคสนาม, นักเจรจาต่อรองทวงหนี้, กฎหมายทวงหนี้, อาจารย์เดชาทนายความ, OA ทวงหนี้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ