registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 26 ตุลาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 26 เดือน ตุลาคม 2562

แนวทางในการออกแบบจัดทำฟอร์มเอกสารรายงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
1,500บาท
ในการปัฏิบัติงานการจัดทำฟอร์มเอกสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยให้เราทราบปัญหาของงานที่ทำ และยังเป็นการเก็บสถิติตัวเลขเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
PR & CORP. COMM SPECIALIST  นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรชำนาญการพิเศษ
25000บาท
หลักสูตรนี้จะให้ทักษะสำคัญในงานที่รับผิดชอบและต้องทำได้ดี สำหรับ PR เช่น การเขียนข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ การจัดงาน การวางแผน และการรายงานผลอีกทั้งยังมีการแก้ปัญหาวิกฤตอีกด้วย
ฝึกพูดให้ดี เพื่อมีสไตล์เป็นของตัวเอง รุ่น 12
6500บาท
หลักสูตรฝึกการพูดขั้นสูง ฝึกพูดในสไตล์ Talk Show สำหรับท่านที่ต้องการเป็น นักพูด วิทยากร พิธีกร หรือนักแสดง การันตีคุณภาพด้วยที่โค้ชที่มีประสบการณ์การพูดบนเวทีมากว่า 20 ปี และได้รับรางวัล นักพูด Popular Vote จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยถึง 8 สมัย

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 26 ตุลาคม 2562