registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 15 มกราคม 2563 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 15 เดือน มกราคม 2563

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE
4500บาท
การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน
Call Center Supervisor
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
การบริหารงานขนส่งสำหรับองค์กรยุคใหม่ รุ่นที่ 11 จังหวัดขอนแก่น
3900บาท
เคยเจอปัญหานี้ไหม การบริหารแบบตั้งเดิมมานานแล้วไม่รู้ว่าจะบริหารอย่างไรให้ขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ,มารับช่วงธุรกิจจากรุ่นพ่อไม่รู้จะบริหารยังไง ,ไม่รู้ต้นทุนขนส่งของตัวเอง,ควบคุมพนักงานขับรถไม่ได้ ,น้ำมันหาย ,มีระบบ GPS แต่ไม่เคยนำข้อมูลมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบทั้งหลักการ PDCS, 8Ds report, Fish bone diagram และ Why why analysis ได้อย่างเห็นผลแน่นอน
การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
24000บาท
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ระดับจุลภาคประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการก็คือ ความเป็นไปได้ทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความเป็นไปได้ทางการเงิน สามารถแยกแยะการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกาารพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับจุลภาคไว้
สัมมนาแนะนำอาชีพนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ RE/MAX แบรนด์ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนานี้สำหรับ ชี้แนะ แนะนำแนวทาง ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จกับอาชีพตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์กับแบรนด์ RE/MAX แบรนด์ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
เทคนิคแก้ไขปัญหาและป้องกันด้วย PDCA และ 8Ds
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที
ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ
3900บาท
ท่ามกลางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง องค์กรจึงต้องเร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจเติบโต และมีผลกำไร และสามารถแข่งขันต่อไปได้
การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
3900บาท
เพื่อให้นายจ้าง - ผู้บริหารได้ทราบถึงการกำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ - การกำหนดข้อห้ามทำผิดต่อพนักงานทดลองงาน - พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน - พนักงานที่นำเข้าผ่านบริษัทรับเหมา outsource พนักงานตามสัญญาจ้างและการรับผิดกรณีละเมิดสัญญา

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 15 มกราคม 2563