เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การจัดทำ Functional Competency และการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)

รหัสหลักสูตร: 65871

จำนวนคนดู 794 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การจัดทำ Functional Competency  และการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

     

        1. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารองค์กรได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        2. เป็นการสร้างขวัญและกำลังให้กับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ได้มีโอกาสเติบโตได้ตามข้อเท็จจริง

        3. เตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานและองค์กร ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้นในอนาคต 

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
         1. ความหมายและความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล

         2. องค์ประกอบในการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลควรจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

         3. กำหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานและการประเมินศักยภาพของพนักงาน

         4. เส้นทางหรือผังความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เริ่มตั้งแต่พนักงานก้าวเข้าสู่องค์กรไป จนกระทั่งพนักงานลาออกจากองค์การแสดงการเติบโตของพนักงานในแนวตั้ง - การเลื่อนตำแหน่งและแนวนอน –การโอนย้ายงาน/การหมุนเวียนเปลี่ยนงานแนวนอน –การโอนย้ายงาน/การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน

         5. การกำหนด Functional competency ของตำแหน่งงานหลัก

         6. การฝึกปฏิบัติในการเขียน competency Level ของแต่ละ Functional competency

         7. การจัดทำ workshop กับผู้เข้าสัมมนาเพื่อดำเนินการประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อหา competency gap

         8. การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสได้เจริญเติบโตในสายอาชีพ

         9. ด าเนินการการจัดประชุม workshop ร่วมกับ ผู้เข้าสัมมนา เพื่อจัดท า Training Road Map ของแต่ละตำแหน่งงาน

         10. สรุปเนื้อหาการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลในแต่ละตำแหน่งงาน

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำ Functional Competency และการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำ Functional Competency, การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด