สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 177 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้

         

ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อมและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

           

ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากท่านไม่มีวิธีบริหารจัดการที่ดีแล้ว ท่านจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และในบางครั้งท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ท่านไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนิคต่างๆ และความเข้าใจเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

Ø ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี 

Ø ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งรู้ถึงกระบวนการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกวิธี 

Ø ทราบถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 

Ø สามารถบริหารการจัดการขนส่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุน 

Ø วิธีการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อควบคุมการขนส่ง 

Ø มีความรู้ความเข้าใจในการจัดสายการการการขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการ outsource ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

Ø สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเที่ยวในการขนส่งเพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและสัมนา

Ø ความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่ง 

Ø ประเภท และพาหนะที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท 

Ø การจัดสายการขนส่งสินค้าอย่างถูกวิธี 

Ø การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง 

Ø การควบคุมและสั่งงานพนักงานขับรถ 

Ø เทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 

Ø การประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่ง 

Ø มารยาทในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 

Ø กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 

Ø วิธีการคัดเลือก outsource และการบริหารการจัดการ 

Ø การหาแหล่งรถขนส่งที่ราคาถูก และการทำสัญญา 

Ø เทคนิคการตรวจเช็คและติดตามงาน 

Ø การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน 

Ø วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน 

o การจ้างรถกรณีปกติ 

o การจ้างรถกรณีกะทันหัน 

o การจ้างรถกรณีพิเศษ 

Ø การตรวจสอบและติดตามงานการจัดส่ง 

Ø การวัดผลและการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่ง และรายงานปัญหา 

Ø วิธีการคิดและคำนวณค่าขนส่งเพื่อทราบราคาต้นทุน 

Ø ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 

Ø การวัดประสิทธิภาพและการจัดทำ KPI

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)